Rolandas Kaušas. Anomis dienomis (II)

Anomis dienomis Dievas ginčijosi su Abejingu Kosmosu, bet anas neatsakinėjo. Tik tolumoje girdėjosi Pričkaus šuns lojimas. Tiesa, retkarčiais dar galėjai išgirsti keiksmus, maldas ir dantų griežimą.

Anomis dienomis, t. y. paskutinę teismo dieną, aukštieji kunigai su rašto aiškintojais išdidžiai trinktelėjo ant altoriaus storą knygą apie bedievius, seniausios profesijos atstoves bei visus likusiuosius ir liepė Dievui skaityti. Bet perskaitė Kalėdų Senis, o juk tai ir yra svarbiausia.

Anomis dienomis pasiėmę didinamąjį stiklą aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ieškojo Biblijoj Dievo ir atrado seniausios profesijos atstoves, didelį bardaką bei traukos dėsnį ir nuo to pasaulis tapo geresnis.

Anomis dienomis Dievas paskambino aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams ir prisistatė, kas esąs. Bet ar ir jūs tokiu atveju nebūtumėt pasiuntę jo ant trijų raidžių? O dar kiek moralinių pastangų ir ryžto siunčiant prireikia.

Anomis dienomis Dievas su Paskenduole valgė ledus net pirštus apsilaižydami. Kaip gaila, kad tai ne nuodėmė, – giliai širdyje svarstė aukštieji kunigai su rašto aiškintojais. Tikra kiaulystė. Bet svarbiausia niekad neprarasti vilties.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais žaidė šaškėm žaidimą „Nusikaltimas ir bausmė“. Paskui iš kažkur atsirado pragaras.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais iškišo nosį iš bažnyčios ir greit smuko atgal.

Anomis dienomis Dievas giliai širdyje svarstė: Kas viduje svarbiau. Kaip gerai, kad tai neteisybė, – atlaidžiai sakė aukštieji kunigai su rašto aiškintojais giliai širdyje, nusibraukdami taukuotus zūbus į skverną.

Anomis dienomis buvo ilga žiema be Kalėdų ir Dievui taip nyku pasidarė, kad pasamdė aukštuosius kunigus su rašo aiškintojais pramogų suruošti. Tada šie iš pradžių žydų krašte dėl linksmumo išskerdė kūdikius, bet kažkaip linksmiau nepasidarė ir net kėlė tam tikrą susirūpinimą.

Anomis dienomis Dievas slėpės nuo kosmonautų, bet tada jį užtiko aukštieji kunigai su rašto aiškintojais. Nuo likimo nepabėgsi.

Anomis dienomis Dievas vėlavo, tad teko jam eit pačiam gale, po velnių. Jeigu dar tą laisvą valią ten pasiuntus, tada galėtumėm važiuot atostogų, – nedrąsiai svajojo aukštieji kunigai su rašto aiškintojais.

Anomis dienomis aplink Dievą buvo sutirštėjęs laikas, gegutė kukavo beleką, o bedieviai su seniausios profesijos atstovėmis ir astronomas Šmukštaras gulėjo sau pievoje pilvus išvertę ir vargo dienos nematė. Bet paskui atsirado sekmadieniai, kuriuos reikėjo švęsti, ir viskas stojosi savo vietosna.

Daug buvo anomis dienomis triukšmo dėl nieko, bet aukštieji kunigai su rašto aiškintojais laiku susigriebė ir kalbas apie pasaulio pabaigą numaldė, nes kur geriau rasi.

Anomis dienomis Dievas sukiojo visatą į kairę ir į dešinę ir vis jam atrodė ne taip. Bet atėjo aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir perskaitė instrukciją, ir tai buvo gera.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais važiavo triračiu, nusibrozdino kelius ir paleido dūdas per visą parapiją. Nes trūko jiems meilės ir švelnumo.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ėjo su velniu riešutaut. Įsilipo aukštai aukštai, kur taip gražiai matyti bažnyčių bokštai ir visa kita. Pastatykim čia tris palapines, – sakė aukštieji kunigai, o rašto aiškintojai jiems smarkiai pritarė. Tai tiek tą velnią jie ir tematė.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais sakė pamokslą, o Dievas vis bandė įkišt savo trigrašį. Todėl bažnyčioj mes jo daugiau ir nematom.

Beatričės Juškaitės nuotrauka
Beatričės Juškaitės nuotrauka

Anomis dienomis sklido kalbos apie neišvengiamą blogį ir kaip jo išvengti. Bet aukštieji kunigai su rašto aiškintojais paaiškino, kad Dievas tik įlipo į š... ir nėr čia ko rūpintis. Ir taip visi nusiramino.

Anomis dienomis Dievas žiūrėjo Uzbekistano televiziją ir pamatė seksą. Anas buvo gražus ir dar nevedęs. Aukštieji kunigai su rašto aiškintojais seksą sušlavė po lova, kanalą perjungė ir keturiais balsais sudainavo lopšinę. Taip Dievas nieko ir nesužinojo.

Anomis dienomis danguj pamatę graužtukus aukštieji kunigai su rašto aiškintojais taip pasiuto, kad paskyrė Dievui namų areštą, moterims užleido anorexia nervosa, o vyrams prieš Velykas liepė eit išpažinties, paskui ko patys gailėjosi.

Anomis dienomis Dievas buvo didelis ir ant jo nugaros vaikai žiūrėdavo kino filmus, bet paskui aukštieji kunigai su rašto aiškintojais apmokestino įėjimą ir nebeliko ko žiūrėti.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais daug laiko praleisdavo pamokslaudami iš sakyklų ir nieks nežinojo jų tikro ūgio. Nes juk įrodyta, kad tik kitus mokydamas pats paaugi.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais po gerų atlaidų Dievui sakė: Mes tave gerbėm ir kai blaivūs buvom. Tam kaipmat atlėgo.

Anomis dienomis Dievui buvo pasakyta atrodyti protingam, respektabiliam, išdidžiai tylėti ir niekam nespausti rankų, bet tai sukėlė tam tikrų komplikacijų.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais susirado klientų, geriau uždirbančių ir niekad nepasveikstančių, o Dievui, šiaip ar taip, jau buvo laikas į pensiją.