Vizualieji menai


Kartą Lapė ir nežinomas žvėrelis keliavo pas Voverę. Tądien Voverė ir kiti miško broliai bei sesės rinkosi į Dominikonų gatvėje dešimtu numeriu pažymėtą namą. Ne šiaip rinkosi. Parodos „Visaginas ties Ignalina stebuklų šalyje“ pasižiūrėti ėjo (parodos autoriui arčiau širdies pavadinimas „Half Life“, bet miško žvėreliai tvirtai susikibę praminė kitaip). Autorius, kaip ir dera šiais ir visais būtaisiais laikais, deja, niekam nežinomas... Voverė garsiai perskaitė: Richardas Schofieldas. Miško broli...


Paulius Normantas – nuolat kelyje. Tiesa, dažnai jau rudenėjant sugrįžta į Lietuvą, į Vilnių, bandydamas apžvelgti savo klajonių rezultatus, peržiūrėti galybę fotografijų, surengti parodą, išleisti dar vieną knygą, pasirūpinti Azijos menų centro atsiradimo perspektyvomis.Nenuilstantis arba nuilstantis, bet vis tiek einantis užsibrėžto tikslo link, klajūnas, piligrimas, arba, kaip pats kažkuriame interviu save pavadino –­ valkatavimo profesorius – Paulius Normantas 2007­–2010 m. keliavo Budos Šak...


Vilniaus dailės akademijoje Gabija Vidrinskaitė šiemet baigė grafikos studijas. Menininkės kūryba intuityvi ir jautri, jungianti tam tikrą piešinio estetiką, asmenines patirtis, aplinką ir kūrybinį procesą. „Vartų“ galerijos peržiūrų kambaryje Gabija pristato savo bakalauro studijų baigiamąjį darbą „Meteo“.„Meteo“ – litografijos estampų kompozicija, kurioje fiksuojamas, piešiamas, vaizduojamas oras ir atmosferos reiškiniai: skirtingos temperatūros, drėgmė, vėjas, saulėtos, lietingos ir šaltos di...


Mila caespitosa

2012-11-07 14:09:35

2012 m. rugsėjo 17–20 d. VDA galerijoje „Akademija“ veikė Aistės Kisarauskaitės (toliau – A. K.) fotografijų paroda „Still life“, kurioje autorė pateikė nufotografuotus natiurmortus iš Vilniaus dailės akademijos, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos. Apie parodą rašė Erika Grigoravičienė („Tradicija“, „7 meno dienos“, 2012 09 28) ir Vaidilutė Brazauskaitė („Kelionė pari­biais, žaidžiant šaradas“, „Kultūros barai“, 2012, Nr. 9). Šiuose tek...


„Ketvirtadienio peržiūra“ – tai šiuolaikinio meno galerijos „Vartai“ projektas, kurio metu pristatoma jaunosios ir viduriniosios kartos menininkų kūryba. Šiuo projektu siekiama atrasti naujus vardus ir išsamiau pristatyti jau pastebėtus, supažindinti visuomenę su žinomų menininkų naujausiais darbais ir skatinti šiuolaikinio meno rinkos plėtrą Lietuvoje.  Jau beveik metus vykstantį projektą vertinu iš trijų skirtingų pozicijų: menininkės, kuratorės, lankytojos. Kaip menininkė džiaugiuosi gal...


Keramikos muziejuje Kaune (Rotušės a. 15) veikia dvi įdomios parodos – Algimanto Patamsio kristaline glazūra dekoruotų indų ekspozicija „Užšaldyti ugnyje“ ir Živilės Bardzilauskaitės-Bergins paroda „Atspindys“. Abu keramikai gerai žinomi meno pasaulyje, jų darbai atpažįstami parodose, laukiami žiūrovų.     Živilei Bardzilauskaitei-Bergins Kauno keramikai turėtų būti dėkingi už intensyvų keramikos gyvenimą laikinojoje sostinėje. Ji kartu su vyru keramiku Juriu Berginu Kaune organiz...Viena iš Dabartinės lietuvių kalbos žodyne pateikiamų žodžio „poe­zija“ reikšmių – „vaizdingo minčių reiškimo menas“. Apibrėžimas atrodo tikslus, nors ir be galo platus. Žodis ir jo vaizdinys mūsų galvose yra beveik neatskiriami. Lygiai taip pat vaizdai skatina kurti naujus žodžius ir frazes, tad bandymai rastis teksto ir vaizdo derinius yra seni kaip raštas. Vaizdo ir teksto deriniai gali būti iliustratyvūs, tiksliai atkartojantys minimas detales, bet nesuteikiantys tekstui daugiau prasmių. Arb...


Jau daug kartų sakiau, kad Telšiai –­ jokia genius loci. Nors, regisi, tam prielaidų nestinga: pilkas švininis ežeras vidury miesto, septyni kalnai kaip Romoje, buvusios žydų krautuvėlės, sudarančios senamiestį, galiausiai – VDA filialas. Tačiau nors ežeras tapybiškas, bažnyčia įspūdingai stūkso ant Insulos kalvos, baltuodama virš viso miesto, o keleto devynaukščių šviesų atspindžiuose kadaise nesunkiai įžiūrėdavome Niujorko atbalsius – ir mums atrodydavo, kad didelio miesto žiburiai bent šiek t...


Spalio 18 d. „Vartų“ galerijos peržiūroje bus pristatyta DNG meninės instaliacijos „Žeimių dvaro sodyba“ viena iš dalių – „Atgalinė data“. Šį nieko nesakantį pavadinimą reiktų paaiškinti: DNG –­ tai Domo Noreikos galerija; Žeimių dvaro sodyba – tai vieta netoli Jonavos, kur nuo 2002 m. veikia VšĮ „Ars communis“, o nuo 2006 m. – ŽemAt (Žeimių estetinės minties ir anonimiškumo technikumas), įkurti Domo Noreikos ir Agnės Bagdžiūnaitės. Šeštus metus ŽemAt yra puikiausias ir, atrodo, vienintelis reli...