Vienas eilėraštis


Daiva Kairevičiūtė. Poetas Liudvikas Jakimavičius. Iš ciklo „99 scenarijai rašytojams“   Prarijo vieną valandą, neužsigerdamas lubrikantais, atsiraugėjo spyruoklėm ir spranžinom, po to iš Europos gerklės pradėjo byrėti ratukai dantytom, aštriom briaunom, pažiro svirtelės, ašelės, varžteliai, apleidę korpuso plokštumas, pasigirdo užsikertantis cvaksėjimas, atsikrenkštė, sužvangėjo, šaižiai suzirzė žadintuvo krumplel...


  / / / pamėgink mąstyti kaip išgama ir suprasi kodėl bombarduojami civiliai kurie jau senokai nebesiunčia duoklių nesiunčia bučinių ir tyčiojasi memuose pradėk mąstyti kaip išgama ir viskas taps paprasta reikia leisti sviedinius į užsimiegojusius niokoti miestus kurie nustojo bijoti jeigu kovotojai gerai įsitvirtino tegul už juos moka jų vaikai taip pelnoma pagarba manote jog rūpi nuosavi nuostoliai jei kareiviai leidosi nušaunami vadinasi buvo silpn...


                 Mantui K. atminti   Randas kaktoj prideda raukšlę, ji sako „Gražiausią“ beveik tamsos balsu. Įrėmintas veidrodyje ten ir liksi, iš ten visada ir žvelgsi tuščiam kaip būda kambary arba narvas, kuriam – anei šuns, anei šeimininko – vien lietuviškų žodžių galūnės.   Kažkas juk sakys „Jis dar gyvas“, o kažkas „Jis jau archyvas“. Gri...


Vokiečių gatvė Vilniuje. „Treugolnik“ ir „Provodnik“ gumos prekių parduotuvės.   Vilnius, Vokiečių gatvė − pamišusi ir paklaikus: prašai paduoti citriną, suvynioja tau mandoliną. Vėliau pats žmogus nebežino, ar citrinos jam, ar mandolinos. Vokiečių gatvėj paikas nevaikščiok, krikščionių vaike. Tigras kailiadirbio iškaboje šiepia iltis baisias. Beprotis nešioja rūke samovarą ir siūlo arbatą gert. Kon...


  mes reiškiame gilų susirūpinimą. es reiškiame gilų susirūpinimą. s reiškiame gilų susirūpinimą. reiškiame gilų susirūpinimą. eiškiame gilų susirūpinimą. škiame gilų susirūpinimą. kiame gilų susirūpinimą. iame gilų susirūpinimą. me gilų susirūpinimą. e gilų susirūpinimą. gilų susirūpinimą. ilų susirūpinimą. lų susirūpinimą. ų susirūpinimą. susirūpinimą. usirūpinimą. sirūpinimą. irūpinimą. rūpinimą. ūpinimą. pinimą. inimą. n...


Ukrainos karys paleidžia ugnį į Rusijos remiamų separatistų pozicijas per susišaudymą Donecko rajone, 2014 m. lapkričio 17 d.   *** ar teka iš mūsų čiaupo karštas karas ar teka iš mūsų čiaupo šaltas karas ką nejaugi visai nėra karo juk žadėjo kad bus po pietų savom akim matėm skelbimą „karą ims tiekti po keturiolikos nulis nulis“ / ir štai jau trys valandos be karo šešios valandos be karo o ką jei karo nebus iki...


kasmet per kūčias žvelgdamas į prakartėlę regiu tris talibų karius laikančius rankose sprogmenis užtaisytus auksu mira ir smilkalais atrodo tuoj driokstels jėzaus gimtadienio proga kam aukso kam miros kam smilkalų kam jėzaus marijos kam juozapo kam avinėlio kam ėdžių su turbanų skivytais  ...


skiriama jurgiui mačiūnui ir visiems pasaulio fluxistas   Arno Salivronni. šiame puslapyje groja 60 dezinfekuotų kontrabosininkų   Šiemet Fluxus judėjimo krikštatėviui Jurgiui Mačiūnui būtų sukakę 90, o pats Fluxus mini 60-metį – pirmasis renginys įvyko 1961 m. AG galerijoje Niujorke. Arno Salivronni (g. 1954) – italų eksperimentinės poezijos atstovas. Iš aktyvios kūrybinės veiklos pasitraukė, dabar gyvena netoli Milano, Alpių priekalnėse a...


Ernestas Noreika. Nieko

2021-12-22 09:38:44

čia nieko daugiau   tik skaidrus dangaus vanduo sunešęs gelsvą debesų smėlį išskalavęs į krantą garažų masyvą   dar seną rūdijantį kraną ant kurio prisirišam virvę šokam žemyn ir siūbuojamės   esam gyvos švytuoklės   oranžinė kiemų šviesa nepaliaujamas judesys pentagone   barakai išgriautos tvoros ant kiekvieno kampo šviežiai išspaustos dujų katilinės   visi skęstame savo rutinose ne...


Simonas Bernotas. Feniksas

2021-12-08 13:47:14

  Vidury miesto aikštės Giljotinuoja revoliucionierių   Kūną apglėbia motina šnabždėdama Laikas išgydo visas žaizdas Iš pintinės čiumpa jo galvą Obuolys nuo obels netoli rieda   Grįžus namo priklijuoja lipalu Pasodina į krėslą pamaitina Aprengia švariais drabužiais Atrodo kaip naujai gimęs   Įspraudžia į rankas laikraštį Pridega papirosą išverda kavos Akimis permeta darbo skelbimus Šitas visai tiktų v...