Jaunas kraujas


Rūta Vyžintaitė

2021-10-18 20:08:08

„Jaunas kraujas“ – platforma, skirta debiutuoti, skleistis, pasirodyti, eksperimentuoti. Drąsiems. Visada yra galimybė klysti.   popietė Žeimelyje ten kur nėra sekmadienių nei pirmadienių tik žvejojantys berniukai ir rūkantys seniai ir vienišas policijos ekipažas kuris iš neturėjimo ką veikti stabdo per greitai lekiantį laiką   botanikos pamoka Lietuvos miškuose auga: ministrai ir prezidentai lakūnai ir konsulai avang...


Ieva Marija Sokolovaitė

2021-08-24 23:11:23

  Teleskopas Ištrauka   Vaikystėje ir net paauglystėje Veronika buvo labai klusni mergaitė, su šunišku nuolankumu vykdė visas tėvų bei mokytojų komandas, stropiai įsidėdavo galvon, kas jai buvo sakoma, ir, svarbiausia, per daug neklausinėdavo. Ji nežino, kas kaltas dėl tokio paklusnumo – neįtikėtini tėvų pedagoginiai sugebėjimai ar jos pačios šuniškumas. (Kai dar nelankė mokyklos, tvirtai tikėjo esanti šuo, t...


Agnė Semenovičiūtė

2021-08-12 23:56:00

  ///   Ravėjimo linkis, Mamos ritmas darže     ///   Tik vasarą Į miestą grįžusi iš sodo Jaučiuosi grįžusi iš sodo     ///   Kairėje – vanduo, Dešinėje – kalnas Einant atgal bus atvirkščiai     ///   Guliu Šilelio dvarvietėj   Kol negalvoju apie kilometrus, Juos einu, Kai pradedu skaičiuot – sustoju     ///   M...


Verdenė Monika Valkiūnaitė

2021-08-12 23:55:00

    Jn 2: lietus   Tempiau į save tentą, lijo.   Upės vidury sėdėjom pabalusiom akim Spigino laukymė tiesiai į mane Po aptrešusios obels vaisiais Pro brūzgynus.   Kiaurai merkė, tiltu slinko Kaltūnuoti basakojai svyravo Krito. Tekšt.   Įstrižai upės nešei gėlę Daireisi. Buvau priekyje Lašeliai tekšėjo. Smigo.   Bridau paskui srovę. Susigūžiau Po rankomis. Į tentą trankės Vėjas, br...


Monika Augustaitytė

2021-08-10 23:12:29

      ///   Įgulėsiu tave savo kvapu O tada pirksiu Polaroidą     ///   Šampūno švaistymas   Išsiploviau galvą O nėra kas pasako                     Kaip kvepia plaukai     ///   Antroko meilės išraiška   Jis rodė man mirusią pelę ir laukė, kol spiegsiu.  ...


Ilona Janulienė

2021-06-08 19:31:15

    Migracija nuo medžio link medžio virve zujo skruzdės   jomis aplipę skalbinių segtukai plaukė lyg pilnos bėglių valtelės   kuo sena kriaušė geresnė už kerpėtą slyvą   ar tenais laukia kąsnis saldesnis   pernai kriaušikės it špygos tebuvo o va slyvienė!...     Pietų metas. Vilnelė. Sereikiškių parkas Ant kranto stora susivėlusi varna šaižiai beplyšaudama ply&sc...


  Tai buvo viena paskutinių Kovo dienų, kurias jis nusprendė praleisti tėvų vienkiemyje. Jam labiausiai norėjosi pabūti apsuptam gamtos, ten visuomet rasdavo miesto šurmulyje pamestą kvėpavimą ir naiviai tikėdamasis ieškojo atsakymų į neatsakomus žmogaus protui klausimus. Dažniausiai Kovas juos gaudydavo lyg drugelius miško tankmėje tarp nuvirtusių nuo amžiaus medžių, per laiką upelio išgraužtose vagose ir brūzgynuose. Kažkodėl jam atrod...


Laura Budreckytė. Lotoso kvapas

2021-06-01 15:17:49

  Ir vėl susitikome. Atleisk, tikiuosi, nesukelsiu susierzinimo. Noriu paprašyti, kad užsimerktum. Suprantu, gali būti keista, kai tu tik prigulei, tokia akimirka prabangos. Kam tau žiūrėti į šias išbalintas sienas? Girdi, kaip sklandžiai oras srūva šnervėmis? Naktimis tamsa tave glumina ar ramina? Pabandyk dar plačiau atverti langą, juk tu esi ryžtinga, visada tokia buvai. Jai patiko dėmesys. Apleista motinos ir tėvo, vis dėlto ji nega...


      Danielius numetė juodas pirštines ant stalo tikėdamasis paslėpti šleikščiai rausvą nėriniuotą servetėlę. Tada atsisėdo ant kėdės, aptrauktos rausvu pamušalu su bijūnais, ir giliai atsiduso. Pats to nesuvokdamas ranka persibraukė plaukus, snaiperio žvilgsniu šaudamas pro užuolaidas su išsiuvinėtais dviem besiprausiančiais kačiukais į tuo metu kiemo plytelėmis tolstančią žmoną. Beatričė kaip visada kareivi&sca...


Eglė Okaitė

2021-02-02 10:51:06

detego detektyvą šitoj pelkėj vietos užtenka visiems. moteriškų drabužių parduotuvė virš jos gali užeiti pas moterį mūvinčią nailonines kojines aukščiau kelių, gali užeiti pas moterį gulinčią savo lovoj – rūkančią zebro raštais išpuoštą cigaretę. gali užeiti ir išgelbėti ją nuo persekiojančių velnių pasturgalių, gali užeiti ir pasmerkti tą moterį ir išeiti tiesiai į Nerūkymo zoną, kurioj...


Draugai