Jaunas kraujas


Eglė Okaitė

2021-02-02 10:51:06

  detego detektyvą šitoj pelkėj vietos užtenka visiems. moteriškų drabužių parduotuvė virš jos gali užeiti pas moterį mūvinčią nailonines kojines aukščiau kelių, gali užeiti pas moterį gulinčią savo lovoj – rūkančią zebro raštais išpuoštą cigaretę. gali užeiti ir išgelbėti ją nuo persekiojančių velnių pasturgalių, gali užeiti ir pasmerkti tą moterį ir išeiti tiesiai į Nerūkymo zoną, kurioj žmonės keistai...


Viktorija Vaičekauskytė

2021-02-02 10:46:50

  gimimo dienos proga po delno linkiu pasislėpęs vakarykštis zuikutis lyg maža rytojaus iliuzija cypčioja pasikartodamas muistosi nesustodamas kirkina dirgina ir visaip provokuoja mane jauną ir smalsią nerti paskęsti ir prasmegti – į numinozišką būtį.     makdonaldas verksmingai lyja žodžiai lyg vanduo: kelinta dabar valanda? -/- sėdim makdonalde, rajone kuriame tik plaštakės ir paklydėliai vis dar nemiega, siautėja daužo kūnu...


  Jau atrodė, kad šaunių atradimų laikai praeityje. Visi vandenynai išnaviguoti, visi žemynai išvaikščioti, visi tų žemynų čiabuviai surezervatuoti. Visi prietaisai seniausiai išrasti, skaitmenizuoti ir sutalpinti į delno dydžio aparatą. Tokiais aparatais apsiginklavę visų išnaviguotų vandenynų ir visų išvaikščiotų žemynų gyventojai seniausiai interneto platybėse išnaršė visas gyvenimo tiesas, ir atskleidė visus masonų s...


Draugai