Jaunas kraujas


Ilona Janulienė

2021-06-08 19:31:15

    Migracija nuo medžio link medžio virve zujo skruzdės   jomis aplipę skalbinių segtukai plaukė lyg pilnos bėglių valtelės   kuo sena kriaušė geresnė už kerpėtą slyvą   ar tenais laukia kąsnis saldesnis   pernai kriaušikės it špygos tebuvo o va slyvienė!...     Pietų metas. Vilnelė. Sereikiškių parkas Ant kranto stora susivėlusi varna šaižiai beplyšaudama ply&sc...


  Tai buvo viena paskutinių Kovo dienų, kurias jis nusprendė praleisti tėvų vienkiemyje. Jam labiausiai norėjosi pabūti apsuptam gamtos, ten visuomet rasdavo miesto šurmulyje pamestą kvėpavimą ir naiviai tikėdamasis ieškojo atsakymų į neatsakomus žmogaus protui klausimus. Dažniausiai Kovas juos gaudydavo lyg drugelius miško tankmėje tarp nuvirtusių nuo amžiaus medžių, per laiką upelio išgraužtose vagose ir brūzgynuose. Kažkodėl jam atrod...


Laura Budreckytė. Lotoso kvapas

2021-06-01 15:17:49

  Ir vėl susitikome. Atleisk, tikiuosi, nesukelsiu susierzinimo. Noriu paprašyti, kad užsimerktum. Suprantu, gali būti keista, kai tu tik prigulei, tokia akimirka prabangos. Kam tau žiūrėti į šias išbalintas sienas? Girdi, kaip sklandžiai oras srūva šnervėmis? Naktimis tamsa tave glumina ar ramina? Pabandyk dar plačiau atverti langą, juk tu esi ryžtinga, visada tokia buvai. Jai patiko dėmesys. Apleista motinos ir tėvo, vis dėlto ji nega...


      Danielius numetė juodas pirštines ant stalo tikėdamasis paslėpti šleikščiai rausvą nėriniuotą servetėlę. Tada atsisėdo ant kėdės, aptrauktos rausvu pamušalu su bijūnais, ir giliai atsiduso. Pats to nesuvokdamas ranka persibraukė plaukus, snaiperio žvilgsniu šaudamas pro užuolaidas su išsiuvinėtais dviem besiprausiančiais kačiukais į tuo metu kiemo plytelėmis tolstančią žmoną. Beatričė kaip visada kareivi&sca...


Eglė Okaitė

2021-02-02 10:51:06

detego detektyvą šitoj pelkėj vietos užtenka visiems. moteriškų drabužių parduotuvė virš jos gali užeiti pas moterį mūvinčią nailonines kojines aukščiau kelių, gali užeiti pas moterį gulinčią savo lovoj – rūkančią zebro raštais išpuoštą cigaretę. gali užeiti ir išgelbėti ją nuo persekiojančių velnių pasturgalių, gali užeiti ir pasmerkti tą moterį ir išeiti tiesiai į Nerūkymo zoną, kurioj...


Viktorija Vaičekauskytė

2021-02-02 10:46:50

  gimimo dienos proga po delno linkiu pasislėpęs vakarykštis zuikutis lyg maža rytojaus iliuzija cypčioja pasikartodamas muistosi nesustodamas kirkina dirgina ir visaip provokuoja mane jauną ir smalsią nerti paskęsti ir prasmegti – į numinozišką būtį.     makdonaldas verksmingai lyja žodžiai lyg vanduo: kelinta dabar valanda? -/- sėdim makdonalde, rajone kuriame tik plaštakės ir paklydėliai vis dar nemiega...


    Jau atrodė, kad šaunių atradimų laikai praeityje. Visi vandenynai išnaviguoti, visi žemynai išvaikščioti, visi tų žemynų čiabuviai surezervatuoti. Visi prietaisai seniausiai išrasti, skaitmenizuoti ir sutalpinti į delno dydžio aparatą. Tokiais aparatais apsiginklavę visų išnaviguotų vandenynų ir visų išvaikščiotų žemynų gyventojai seniausiai interneto platybėse išnaršė visas gyvenimo tiesas, ir atskleidė visus...


Draugai