Jonas Žemkalnis. Huliveris skraidančioje saloje – Naujojoje Laputoje. Ateitėlė

 

Huliveris skraidančioje saloje – Naujojoje Laputoje

Naujieji laputiečiai pasakė Huliveriui iš tolimo Albiono: karą mes kartais laimim, kad ir didžiuliais nuostoliais, o taikos niekada nelaimime. Taip ir liekame su savo Mokslų akademija, kuri vis nagrinėja dvikojų išmatas, išskirdama daleles, tinkamas dar sykį valgyti. Tai kam mums taika? Kariaujam!

Ir žinokit visi: niekada neatiduosim to, ką užkariavom. Tegul gretimoji sala ir visi jos sėbrai sprogsta iš pykčio.

– Supratau, – sakė Huliveris. – Neatiduosit. O kai jūsų nebus?

– Mes būsim amžinai, – paskelbė Naujosios Laputos emyras Ozimandija.

Ir tada pradėjo eiti laikrodis. Žemė atšilo, sukruto Dievo vabalėliai.

 

Ateitėlė

 

Istorijos reliatyvumas

Yra reliatyvumo teorija ir yra reliatyvumo praktika. Taipgi istorijos moksluose. Tikrovė mat – virš visko.

Antrajam didžiajam karui pasibaigus kitaip, Stalinas būtų nusišovęs, o Molotovas – pakartas.

Europos istorikų edukacinis pasakyvas nūnai atrodytų visiškai kitoks.

 

Eventualioji futurologija

Išsprendus degraduojančios Europos klausimą, jei kokia nors Vokietija dar pasiliks, istorija bus klostoma ir dėstoma pagal rusų-vokiečių konceptą.

Maskvos–Berlyno ašis turėtų derintis su Kinijos liaudies interesais.

Uralo kalnynas, kaip sienų riba, – tai vienas galimų sprendimų.

 

Pasauliai

Amerikos pasaulis, Rusų pasaulis, Padangės pasaulis, Islamo pasaulis – kuris jų pasiliks? If any. Kad bent kuris.

Virš visko dar yra mat kosminis Viešpaties pasaulis. Tos jėgos taipgi galvoja. Jų atsakomoji priemonė parengta. Klimatas!

Iš ten ateina, jau šmėkšo ne tik mūsų sapnuose visuotinis mažosios planetos atšilimas.

Vandenynai pirmyn. Avanti ozeani.

Tad ir visuotinis dvikojų pamišimas. Išsinaikinimas. No problem.

Bus didelis bum, daug branduolio dulkių, ir ateis ledaunės atšalimas. Kad tik tas korėjietis klonininkas dar suspėtų išvesti mamutą.

Draugai režisieriai, pastatykite vėl „Mamutų medžioklę“.

 

Žmogus

Žmogus dar turės būti patikrintas. Išmėgintas iki galo. Ar jis vertas būti, tęstis, ar jis tik mėginys, eksperimentas. Projektas ir proceso ekskrementas.

Dideli ir maži individai, didelės ir mažos tautos, visi praeis pažadėtąją būties skaistyklą.

Tuopač ir visas padaras, tebevadinamas žmogumi. Svarstytina pasaulio galimybė ir be jo. Ta skleisis pati iš jo didžių darbų.

Lietuva, būk žmoniška.

Kai spardai ligonį, man liūdna.

 

Indikatorius

Šūckas galėjo praversti kaip visuomeninis indikatorius.

Kai draugą Šūcką apimdavo adekvati savijauta, jis keikdavo net paukštelius danguje.

Kijevas. manipuliacija.lt nuotrauka