Stanislovas Žvirgždas. Iš fotografo užrašų (3)

Preliudija, 1, 2, 3

Draugijos kūrybinės dirbtuvės 1986 m. jau buvo įsikūrusios Teatro gatvėje. Tą dieną parėjau į dirbtuves iš kažkokio fotografavimo, aparatus ir apšvietimo įrangą sukroviau ant stalo. Buvau sušalęs ir pavargęs, tad nutariau išgerti arbatos. Tuo metu atsidarė durys į įėjo jau gerokai įkaušusi laborantė Milda Drazdauskaitė ir Romualdas Požerskis. Pamatę ant stalo gulinčią fotografavimo techniką, jie panoro, kad nufotografuočiau jų aktą. Pradžioje atsisakiau, bet, drauge su jais išgėręs arbatos ir vis įkalbinėjamas, pagaliau sutikau. Abu pageidavo tik vieno, galiu fotografuoti kaip tinkamas, tik negaliu rodyti veidų. Jiems nusirengus iki Adomo ir Ievos kostiumų, liepiau susikabinti ir vaizduoti šokančius. Išfotografavau dvi siauras juostas. Vėliau, jau spausdindamas nuotraukas, atsirinkau tik tris kadrus, kuriuose nesimatė veidų. Fotografijų serijai pritaikiau soliarizacijos techniką ir dar rusvai nuspalvinau. Seriją pavadinau „Preliudija, 1–3“. Už tas tris fotografijas vėlesniais metais tarptautiniuose salonuose ir konkursuose pelniau ne vieną apdovanojimą.

 

Stanislovas Žvirgždas. Iš fotografo užrašų (3)
Stanislovas Žvirgždas. „Preliudija, 1“, 1986

 

Stanislovas Žvirgždas. Iš fotografo užrašų (3)
Stanislovas Žvirgždas. „Preliudija, 2“, 1986

 

Stanislovas Žvirgždas. Iš fotografo užrašų (3)
Stanislovas Žvirgždas. „Preliudija, 3“, 1986