Nuo 1946-ųjų per visą kultūros leidinio „Literatūra ir menas“ gyvavimo laikotarpį redakcijoje sukauptas nemažas fotografijų archyvas. Jame iš esmės atsispindi ištisa epocha: tiek sovietmečio, tiek jau nepriklausomos Lietuvos skirtingų meno sričių (teatro, dailės, kino, literatūros, architektūros ir kt.) raida, kultūrinio gyvenimo užkulisiai, svarbūs politiniai įvykiai, visuomenės pokyčiai. Beje, „Literatūra ir menas“, kaip ir kiti leidiniai, turėjo etatinius fotografus ir fotolaboratorijas, tačiau situacija keitėsi prasidėjus skaitmeninei erai.

Archyvinių fotografijų spektras labai platus, tad buvo būtina, kad ir sąlyginė, klasifikacija („Literatūra“, „Vizualieji menai“, „Teatras, muzika, kinas“, „Visuomenė“, „Landšaftas ir urbanistika“). Esama jau ir klasikais tapusių fotografų – Antano Sutkaus, Romualdo Rakausko, Stanislovo Žvirgždo, Džojos Barysaitės, Aleksandro Macijausko, Arnoldo Baryso ir kitų – darbų. Skaitmenizuoti ir skelbti stengiamės mažiau žinomas fotografijas. Tiesa, dalis fotografų nenurodyti, todėl šiuo projektu taip pat siekiame nustatyti fotografijų autorius, įvardyti jose užfiksuotus asmenis, vaizdus, istorines aplinkybes. (Gali būti, kad esame padarę klaidų, tad tikimės jūsų pagalbos. Pastabų lauksime el. paštu litmenas@gmail.com ) Aprašydami fotografijas vadovavomės originaliais (paprastai antrose kadrų pusėse) įrašais, kurie tam tikrais atvejais iškalbingi. Mūsų tikslas – grąžinti mažai žinomas ir unikalias fotografijas į kultūros lauką, idant jame cirkuliuotų ir jį veiktų. Juolab kad, laikui bėgant, popierinės fotografijos nyksta. Tai tik labai maža dalis viso „Literatūros ir meno“ fotoarchyvo.


Projektą „Kultūros restauracija: „Literatūros ir meno“ fotoarchyvas“ remia Lietuvos kultūros taryba

Landšaftas ir urbanistika

Šeškinė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Užupio rajono fragmentas Vilniuje. Viliaus Kelero nuotrauka iš LM archyvo

Kauno senamiestis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus oro uosto interjero fragmentas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Neatpažinta ekspozicija. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Ventos vaizdas. Romualdo Rakausko nuotrauka iš LM archyvo

Šv. Onos bažnyčia iš Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kiemo. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Vytenio gatvė 51, senasis pastatas, Vilniuje. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Totorių ir Liejyklos gatvių kampas Vilniuje. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Stanislovo Žvirgždo nuotrauka iš LM archyvo

Nijolė Vilutytė. „Sūkuryje“ (Vilniaus miesto savivaldybės poilsio namai „Jūros vilnis“), freska-sgrafitas, 76 kv. m, 1991–1992. . Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotraukos reprodukcija iš LM archyvo

Lietuvos dailininkų sąjungai priklausiusios Medalių galerijos fasadas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Daugiabučio namo balkonai. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Polichromuoto medžio šv. Liudviko iš Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčios skulptūra. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Šv. Gertrūdos (Šaričių) bažnyčia. Algirdo Kairio nuotrauka iš LM archyvo

Genovaitės vila Švėkšnoje. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Totorių gatvė 23, Vilnius. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus arkikatedros varpinė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Nidos kraštovaizdis. Giedriaus Pociaus nuotrauka iš LM archyvo

Liejyklos gatvė Vilniuje. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Pranciškonų bažnyčia, vienos iš durų. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Pranciškonų vienuolyno dalis. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Pakruojo senoji gaisrinė su likusiu ant pastato užrašu „Pakruojo ugniagesių draugijos stoginė“. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus universiteto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kiemas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus Šventagario gatvės rekonstrukcija. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Neatpažintas pastatas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Šv. Gertrūdos bažnyčia. Viktoro Gulmano nuotrauka iš LM archyvo

Neatpažinto pastato interjeras. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Chodkevičių rūmų karietinė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Viena iš Vilniaus paveikslų galerijos (Chodkevičių rūmai) menių. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Vileišių rūmai (dabartinis Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Biržų pilis 1974 m. Alio Balbieriaus nuotrauka iš LM archyvo

Koplytstulpis prie kelio, 1928 m. Babrungėnų kaimas, Platelių vls. Balio Buračo nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų ežeras. Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotrauka iš LM archyvo

Stasio Povilaičio nuotrauka iš LM archyvo

Dzūkijos nacionalinis parkas, Būkaverksnio upokšnis. Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotrauka iš LM archyvo

Panevėžio dailės galerija. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Neatpažintas kiemas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Skulptoriaus Jono Meškelevičiaus darbas „Šatrijos Ragana“ Mažeikių miesto parke. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Tytuvėnų bernardinų vienuolyno vidinis kiemas. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Lietuvos nacionalinio dramos teatro fojė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Antano Baranausko klėtelė Anykščiuose. Antano Dilio nuotrauka iš LM archyvo

Stanislovo Žvirgždo nuotrauka iš LM archyvo

Neatpažintas Vilniaus senamiesčio kiemas su Arkikatedros varpinės bokšto fragmentu. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Jono Mačiulio-Maironio namai prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Alvydo Urbano nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Mėsininkų gatvė Klaipėdoje. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus Žirmūnų mikrorajonas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Kino teatras „Už taiką“, Salantai. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Alio Balbieriaus nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus arkikatedros varpinės vaizdas nuo Arkikatedros fasadinės dalies. Jono Jakimavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Alumnato kiemas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios fasadas su pastoliais. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia ir jos varpinė iš Ligoninės gatvės. Jono Jakimavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus (Lukiškių) dominikonų vienuolynas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gatvės vaizdas, Vilnius. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Dabartinės prezidentūros fasadas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Dabartinės prezidentūros vidinis kiemas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Palangos tiltas žiemą. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Motiejaus Valančiaus klėtelė jo tėviškėje Nasrėnuose (Kretingos rajonas). Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Nidos švyturys. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Antano Baranausko namas Seiniuose. Jono Jakimavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Alio Balbieriaus nuotrauka iš LM archyvo

Alio Balbieriaus nuotrauka iš LM archyvo

Punsko (Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo) lietuvių bažnyčia. Jono Jakimavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Petro Cvirkos aikštė žiemą. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Ragainės pilies griuvėsiai, 1988 rugsėjo 18 d. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Tiltas per Vilnelę Užupyje. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus oro uostas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Žmonės lipa į troleibusą. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Daugiabučio namo Justiniškėse (?) kiemas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Kauno senamiesčio panorama. Giedriaus Pociaus nuotrauka iš LM archyvo

Dominikonų vienuolynas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Rytas uoste. Vaclovo Strauko nuotrauka iš LM archyvo

Dabartinė Vilniaus rotušės aikštė su Vinco Mickevičiaus-Kapsuko skulptūra. M. Sakalausko nuotrauka iš LM archyvo

Stiklių gatvės vaizdas iš M. Gorkio (dabar Didžiosios) gatvės pusės. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Pastatas Vilniuje, Maironio g. 19. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Neatpažintas malūnas. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Traukinių stotis. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Kupiškio autobusų stotis. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Kontraforsai. Stanislovo Žvirgždo nuotrauka iš LM archyvo

Alumnato kiemas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Juozo Grušo namai-muziejus Kaune. Zenono Baltrušio nuotrauka iš LM archyvo

Pastatas Panevėžyje. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Naujųjų Argininkų bažnyčia. Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Alio Balbieriaus nuotrauka iš LM archyvo

Kauno Šv. Petro ir Pauliaus arkikatedra, senamiestis. Sigito Šedžiaus nuotrauka iš LM archyvo

Rainių kančios koplyčia, 1991 m. A. Monsčio nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus dominikonų vienuolynas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo