Nuo 1946-ųjų per visą kultūros leidinio „Literatūra ir menas“ gyvavimo laikotarpį redakcijoje sukauptas nemažas fotografijų archyvas. Jame iš esmės atsispindi ištisa epocha: tiek sovietmečio, tiek jau nepriklausomos Lietuvos skirtingų meno sričių (teatro, dailės, kino, literatūros, architektūros ir kt.) raida, kultūrinio gyvenimo užkulisiai, svarbūs politiniai įvykiai, visuomenės pokyčiai. Beje, „Literatūra ir menas“, kaip ir kiti leidiniai, turėjo etatinius fotografus ir fotolaboratorijas, tačiau situacija keitėsi prasidėjus skaitmeninei erai.

Archyvinių fotografijų spektras labai platus, tad buvo būtina, kad ir sąlyginė, klasifikacija („Literatūra“, „Vizualieji menai“, „Teatras, muzika, kinas“, „Visuomenė“, „Landšaftas ir urbanistika“). Esama jau ir klasikais tapusių fotografų – Antano Sutkaus, Romualdo Rakausko, Stanislovo Žvirgždo, Džojos Barysaitės, Aleksandro Macijausko, Arnoldo Baryso ir kitų – darbų. Skaitmenizuoti ir skelbti stengiamės mažiau žinomas fotografijas. Tiesa, dalis fotografų nenurodyti, todėl šiuo projektu taip pat siekiame nustatyti fotografijų autorius, įvardyti jose užfiksuotus asmenis, vaizdus, istorines aplinkybes. (Gali būti, kad esame padarę klaidų, tad tikimės jūsų pagalbos. Pastabų lauksime el. paštu litmenas@gmail.com ) Aprašydami fotografijas vadovavomės originaliais (paprastai antrose kadrų pusėse) įrašais, kurie tam tikrais atvejais iškalbingi. Mūsų tikslas – grąžinti mažai žinomas ir unikalias fotografijas į kultūros lauką, idant jame cirkuliuotų ir jį veiktų. Juolab kad, laikui bėgant, popierinės fotografijos nyksta. Tai tik labai maža dalis viso „Literatūros ir meno“ fotoarchyvo.


Projektą „Kultūros restauracija: „Literatūros ir meno“ fotoarchyvas“ remia Lietuvos kultūros taryba

Literatūra

Vitalija Bogutaitė, aktorius Laimonas Noreika, poetai: Bernardas Brazdžionis, Mykolas Karčiauskas, Jurgis Kunčinas, Jonas Strielkūnas, neatpažinta moteris. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Dainius Gintalas, fotografas Marius Abramavičius, poetai Eugenijus Ališanka ir Gerardo Beltránas. Zenono Baltrušio nuotrauka iš LM archyvo

Kad ir patvory, bet linksmi – Renata Šerelytė, Kęstutis Navakas, Marijus Jonaitis. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Literatūrologė, poetė Viktorija Daujotytė. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetė Elena Mezginaitė S. Nėries tėviškėje. Alio Balbieriaus nuotrauka iš LM archyvo

Vytautas P. Bložė. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Neatpažintas vyras, Kornelijus Platelis, Antanas A. Jonynas, Tomas S. Butkus, Jurgis Kunčinas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Vokiečių poetas Friedrichas G. Pfaffas (?) ir Alvydas Šlepikas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Tomas Arūnas Rudokas prie [žodis neįskaitomas]. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Buvęs „Literatūros ir meno“ redaktorius Osvaldas Aleksa Kyviškių skraidymo centre (1984 05). Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas Augustinas Gricius (1968 05). Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas Kazys Jankauskas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetai su golfo lazdomis. Zenono Baltrušio nuotrauka iš LM archyvo

Liudas Dovydėnas, Juozas Aputis, Mykolas Karčiauskas, neatpažintas vyras. Viktoro Kapočiaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Kęstutis Navakas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Literatūrologai Vanda Zaborskaitė, Vytautas Kubilius, Viktorija Daujotytė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Prozininkas Jurgis Kunčinas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetai: Jonas Strielkūnas, Aidas Marčėnas, neatpažintas asmuo, Kazimiera Bradūnienė, Kazys Bradūnas (Kaunas). Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Rašytoja Renata Šerelytė. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Kultūros žurnalistas Ramūnas Gerbutavičius. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Vilniuje, Liejyklos g., paminklinės lentos Brodskiui atidengimo iškilmės. Iš dešinės: Wisława Szymborska, Tomas Venclova, Günteris Grassas, Czesławas Miłoszas, neatpažinti asmenys, Valdas Adamkus, neatpažinti asmenys. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Donaldas Kajokas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

„Sparnų“ redaktorius, pilotas, sklandytojas Antanas Arbačiauskas, buvęs „Literatūros ir meno“ redaktorius Osvaldas Aleksa (centre), E. Barysienė Kyviškių skraidymo centre prieš pasiskraidymus. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

[Kavinėje Druskininkuose] „Širdelė“ liko ne vieno širdis. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas, rašytojas Sigitas Parulskis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetė Ramutė Skučaitė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Algimantas Baltakis. Jono Juknevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Česlovas Milošas ir Kerol Thigpen-Miloš. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas Vytautas Petkevičius. Gedimino Butkaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetai Tomas Venclova, Česlovas Milošas, Jevgenijus Reinas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Vytautas Girdzijauskas, Vytautas P. Bložė, Henrikas Čigriejus. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Stasys Stacevičius. Vytauto Monkevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

1948 m. gegužės pirmosios Kurkliuose meninės programos dalyviai. Kairėje stovi J. Biliūnas, dešinėje – J. Petronis, centre – mokytoja Ada Valiulytė, programos režisierė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas, kunigas Juozas Šnapštys-Margalis. Atvirlaiškis iš LM archyvo

Poetas Eugenijus Matuzevičius su žmona Genovaite, dalyvaujant Elenai Barysienei, ruošia garsiuosius Matuzevičiaus gėrius „su žolytėm“. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojų grupė (1968 09). Antanas Miškinis, Antanas Jonynas, Paulius Širvys. M. Baranausko nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Eugenijus Matuzevičius (1973 06 20, Lazdynai). Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetai Petras Palilionis ir Eugenijus Ališanka. Zenono Baltrušio nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Antanas Jonynas namie darbo metu. E. Šiško nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Laurynas Katkus. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Literatūros kritikas Alfredas Gusčius. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Vaidotas Daunys. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Alfonsas Maldonis. Onos Pajedaitės nuotrauka iš LM archyvo

Kazys Dovydėnas namuose (Lenoksas, Masačusetsas, JAV. 1988 m. birželis). Virgilijaus Šontos nuotrauka iš LM archyvo

Kalbininkas Aleksas Girdenis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Rašytoja Jurga Ivanauskaitė. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetė Daiva Čepauskaitė. Romualdo Rakausko nuotrauka iš LM archyvo

Prozininkė Zita Čepaitė. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Martynas Vainilaitis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Literatūrologai Janina Riškutė, Marijus Šidlauskas, neatpažintas vyras, neatpažinta moteris. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Prozininkė Olga Tokarczuk. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Paskutinė cigaretė išvykstant („Poetinis Druskininkų ruduo“). Poetas Antanas Šimkus (centre). Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Vertėjas Valdas V. Petrauskas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetė Erika Drungytė ir Antanas Naujokaitis. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Tomas S. Butkus. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Bernardas Brazdžionis, 1989 m. „Poezijos pavasaris“. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Aleksandras Krasnovas, Violeta Kelertienė, Saulius Žukas (1992), antrame plane – Albertas Zalatorius ir Teodoras Četrauskas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Rimvydas Stankevičius (Kaunas). Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Kęstutis Navakas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Darius Šimonis. Alio Balbieriaus nuotrauka iš LM archyvo

Mindaugas Kvietkauskas ir Rimantas Kmita. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Kornelijus Platelis ir Jurgis Kunčinas („Poetinis Druskininkų ruduo“). Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Litmeniečiai susitinka su rašytoju Kaziu Saja. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Arūnas Spraunius, fotografas Algimantas Aleksandravičius, Gintaras Grajauskas, Irena Bitinaitė. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas Juozas Aputis. Raimondo Urbakavičiaus nuotrauka („Moksleivio“ red.) iš LM archyvo

Poetas Arnas Ališauskas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Šarūno Marčiulionio (dabar Prano Mašioto) premijos laureatė Renata Šerelytė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poezija naktį. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Aidas Marčėnas ir Loreta Mačianskaitė. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Sigitas Parulskis. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetai Lidija Šimkutė ir Donaldas Kajokas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Dainius Dirgėla. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Jaunieji poetai: Mantas Gimžauskas, Donaldas Apanavičius, Tomas S. Butkus, Mindaugas Kvietkauskas, Renata Radavičiūtė, Laura Kalinauskaitė. Raimundo Šuikos nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Raimondas Jonutis. Sigito Šimkaus nuotrauka iš LM archyvo

Justinas Marcinkevičius ir Jonas Strielkūnas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Antanas Miškinis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Aktorius Petras Venslovas ir Česlovas Milošas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Literatūrologas Albertas Zalatorius. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Komisijos pirmininkas „Poetiniame Druskininkų rudenyje“ Bronys Savukynas, literatūrologė Jolanta Zabarskaitė, Violeta Palčinskaitė. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Česlovas Milošas. Stasio Povilaičio nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Vaidotas Daunys. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Ona Mikalauskienė, Gražina Cieškaitė, Aldona Elena Puišytė, neatpažinta moteris. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas Ramūnas Klimas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Alfonsas Bukontas. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojų ir vertėjų centro Visbyje direktorė Gunilla Forsen, Mykolas Katkus, Jonas Liniauskas, Kornelijus Platelis. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Alė Rūta ir Marcelijus Martinaitis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas Teofilis Tilvytis (1968 ?). Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Eduardas Mieželaitis, fotomenininkas Aleksandras Kancedikas, J. Jonušas, tautodailininkas Stanislovas Riauba, B. Sluckis (1963 m. Godeliai). Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Literatūrologė Jūratė Sprindytė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetės Jūratė Sučylaitė ir Eglė Juodvalkė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetė Danutė Paulauskaitė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Valdemaras Kukulas (~1981 m.). Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Prozininkas Saulius Tomas Kondrotas. Stasio Povilaičio nuotrauka iš LM archyvo

Poetas, prozininkas Sigitas Parulskis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Paulius Širvys Trakų raj. laikraščio redakcijoje skaito savo eilėraščius literatams 1979 m. sausio 20 d. Vytauto Monkevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Eugenijus Ališanka. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetė Tautvyda Marcinkevičiūtė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Aktorė Virginija Kochanskytė, poetas Sigitas Geda, Aleksandras Sokolovskis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

„Literatūros ir meno“ redakcijos šventė Rašytojų sąjungos salėje, 1971 02 23. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Vytautas Vilimas Skripka. Romualdo Rakausko nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Gintaras Patackas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas, literatūrologas Vytautas Martinkus. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

„Literatūros ir meno“ redkolegijos susirinkimas: Valentinas Sventickas, Arvydas Šliogeris, Jonas Mikelinskas, Algirdas Gaižutis, Alvydas Šlepikas, Paulina Žemgulytė, Vytautas Rubavičius, Danutė Zovienė, Vytautas Martinkus, Jonas Strielkūnas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetė Judita Vaičiūnaitė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Paulius Širvys pokalbyje apie dainą, kurį surengė „Jaunimo gretų“ redakcija. Vilnius, 1966.II. Juozo Grikienio nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas, dramaturgas Rimantas Šavelis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetė Danutė Paulauskaitė. Stasio Jonausko nuotrauka iš LM archyvo

Poetė Danutė Paulauskaitė. Stasio Jonausko nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Aidas Marčėnas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Alfonsas Maldonis prie namų, 1978.III.30. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas, literatūros kritikas Valdemaras Kukulas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Rašytoja, vertėja Marytė Kontrimaitė. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Jonas Juškaitis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Rašytoja Vanda Juknaitė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas, vertėjas Antanas A. Jonynas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas Romualdas Granauskas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Sigitas Geda. Aloyzo Stasyčio nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Sigitas Geda. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetė, vertėja Erika Drungytė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Romas Daugirdas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetai Arnas Ališauskas ir Artūras Valionis. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Filosofas Leonidas Donskis. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas, eseistas, dailėtyrininkas Alfonsas Andriuškevičius ir galerininkė Birutė Patašienė. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Vytautas P. Bložė. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Petras Dirgėla. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Mindaugas Kvietkauskas, Mindaugas Valiukas, Gintaras Grajauskas, Sigitas Poškus, PDR, 1998. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Jurgis Kunčinas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Juozas Aputis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Henrikas Čigriejus. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Gintaras Grajauskas. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Eugenijus Ališanka. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Danielius Mušinskas. Romualdo Rakausko nuotrauka iš LM archyvo

Kęstutis Navakas. Sergejaus Bocullo nuotrauka iš LM archyvo

Aidas Marčėnas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Rimvydas Šilbajoris, Marytė Kontrimaitė, Valentinas Sventickas. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Onė Baliukonė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Marius Ivaškevičius. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Judita Vaičiūnaitė (1983.V.18). Algimanto Žižiūno nuotrauka

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Dalia Jazukevičiūtė. Raimondo Urbakavičiaus (?) nuotrauka iš LM archyvo

Gerardo Beltránas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Bitė Vilimaitė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Sigitas Parulskis. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Vidmantė Jasukaitytė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Gintaras Grajauskas. Arvydo Stubros nuotrauka iš LM archyvo

Tomas Venclova. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas Jurgis Kunčinas. Knygos pristatymas. MŽ (?) rūmai. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetė Neringa Abrutytė ir danų poetas Thomas Thøfneris Radviliškio autobusų stotyje (1997 m. „Poezijos pavasaris“). Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Latvių poetas Leonas Briedis, Bronys Savukynas ir Vytautas P. Bložė Druskininkuose (PDR?). Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas Vytautas V. Landsbergis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

„Svetimi“: Evaldas Ignatavičius, Valdas Gedgaudas, Alvydas Šlepikas, Dainius Dirgėla, Donatas Valančiauskas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Algirdas Verba ir... gal mūza. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetai: Alvydas Šlepikas, Jonas Strielkūnas, Saulius Repečka, Marius Ivaškevičius, Arnas Ališauskas, Darius Šimonis ir Rimvydas Stankevičius. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Arūnas Sverdiolas ir Leonidas Donskis. Ir filosofams reikia pasitarti. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Rašytoja Alė Rūta. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Sigitas Geda. Aloyzo Stasyčio nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojas Ričardas Gavelis. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Lietuvos ir Latvijos poezijos diena Jelgavoje. Kalbasi poetai Knutas Skujeniekas ir Vladas Braziūnas. Zenono Baltrušio nuotrauka iš LM archyvo

Poetė iš Australijos Lidija Šimkutė. Aloyzo Stasyčio nuotrauka iš LM archyvo

Marius Ivaškevičius, Rimvydas Stankevičius ir Arnas Ališauskas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Jurgio Kunčino 50-mečio vakaras Rašytojų klubo salėje. Kompozitorius Alvydas Jegelevičius, aktorė Birutė Marcinkevičiūtė (Mar), LRS leidyklos redaktorė Renata Baltrušaitytė, Jurgis Kunčinas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Kaime pas močiutę... Rašytoja Emilija Liegutė su anūkėle Monika ir jos draugais. Su Ciba (1994 m. vasara). Vladimiro Azanovo nuotrauka iš LM archyvo

Bronys Savukynas, Leonidas Donskis ir Reinas Raudas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Pirmame plane: Aldona Ruseckaitė, Valentinas Sventickas, Laimonas Noreika, Algimantas Baltakis, Vladas Baltuškevičius. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Rusijos literatūros, kino ir televizijos kritikas Levas Aninskis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Literatūrologas, leidėjas Saulius Žukas ir poetas, kinematografininkas Jonas Mekas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Poetas, kinematografininkas Jonas Mekas, 1995 m. birželio 27 dieną Niujorke. Stasio Povilaičio nuotrauka iš LM archyvo

Poetas, kinematografininkas Jonas Mekas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Faustas Kirša, 1928 m. Alvydo Urbano reprodukcija iš LM archyvo

Liudas Dovydėnas su žmona prie namų (Lenoksas, Masačusetsas, JAV. 1988 m. birželis). V. Šontos nuotrauka iš LM archyvo

Literatūros kritikas, dramaturgas, daktaras Jonas Grinius savo darbo kambaryje, Miunchenas, Vokietija, 1963. Algimanto Kezio nuotrauka iš LM archyvo

„Literatūros ir meno“ redaktoriaus Vacio Reimerio ir redaktoriaus pavaduotojo Domo Šniuko išleistuvės. Vacys Reimeris, Domas Šniukas ir atsakingasis sekretorius Romas Mačiulis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Poetas Henrikas Nagys. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo