Nuo 1946-ųjų per visą kultūros leidinio „Literatūra ir menas“ gyvavimo laikotarpį redakcijoje sukauptas nemažas fotografijų archyvas. Jame iš esmės atsispindi ištisa epocha: tiek sovietmečio, tiek jau nepriklausomos Lietuvos skirtingų meno sričių (teatro, dailės, kino, literatūros, architektūros ir kt.) raida, kultūrinio gyvenimo užkulisiai, svarbūs politiniai įvykiai, visuomenės pokyčiai. Beje, „Literatūra ir menas“, kaip ir kiti leidiniai, turėjo etatinius fotografus ir fotolaboratorijas, tačiau situacija keitėsi prasidėjus skaitmeninei erai.

Archyvinių fotografijų spektras labai platus, tad buvo būtina, kad ir sąlyginė, klasifikacija („Literatūra“, „Vizualieji menai“, „Teatras, muzika, kinas“, „Visuomenė“, „Landšaftas ir urbanistika“). Esama jau ir klasikais tapusių fotografų – Antano Sutkaus, Romualdo Rakausko, Stanislovo Žvirgždo, Džojos Barysaitės, Aleksandro Macijausko, Arnoldo Baryso ir kitų – darbų. Skaitmenizuoti ir skelbti stengiamės mažiau žinomas fotografijas. Tiesa, dalis fotografų nenurodyti, todėl šiuo projektu taip pat siekiame nustatyti fotografijų autorius, įvardyti jose užfiksuotus asmenis, vaizdus, istorines aplinkybes. (Gali būti, kad esame padarę klaidų, tad tikimės jūsų pagalbos. Pastabų lauksime el. paštu litmenas@gmail.com ) Aprašydami fotografijas vadovavomės originaliais (paprastai antrose kadrų pusėse) įrašais, kurie tam tikrais atvejais iškalbingi. Mūsų tikslas – grąžinti mažai žinomas ir unikalias fotografijas į kultūros lauką, idant jame cirkuliuotų ir jį veiktų. Juolab kad, laikui bėgant, popierinės fotografijos nyksta. Tai tik labai maža dalis viso „Literatūros ir meno“ fotoarchyvo.


Projektą „Kultūros restauracija: „Literatūros ir meno“ fotoarchyvas“ remia Lietuvos kultūros taryba

Teatras, muzika, kinas

Kompozitorius Vytautas Montvila. Vitolio Vilpišausko nuotrauka iš LM archyvo.

Aktorius Andrius Mamontovas. Dmitrijaus Matvejevos nuotrauka iš LM archyvo.

Aktorius Adolfas Večerskis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Vyras – Pranas Piauliokas, Mirtis – Olita Dautartaitė; už jų: kairėje – Vaclovas Tamašauskas, dešinėje – Sigitas Jakubauskas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

„Vienkiemis“ „Lango“ muzikiniame klube. Eugenijaus Onaičio nuotrauka iš LM archyvo

Dainininkė Veronika Povilionienė. Aloyzo Stasyčio nuotrauka iš LM archyvo

Aktorė Rūta Staliliūnaitė, 1986. Gedimino Butkaus nuotrauka iš LM archyvo

E. Tompsono „Prie auksinio ežero“ premjera vasario 10 d., rež. Raimundas Banionis. Iš kairės: Normanas ir Etelė Tejeriai – Donatas Banionis ir Gražina Urbonavičiūtė, Čelsi (jų dukra) – Regina Kairytė, Bilas ir Bilis Rėjai – Valerijus ir Andrius Jevsejevai. Sergejaus Kašino nuotrauka iš LM archyvo

Aktorės seserys Aldona ir Eugenija Bendoriūtės. Alekso Jauniaus nuotrauka iš LM archyvo

Režisierius Eimuntas Nekrošius. Stanislovo Kairio nuotrauka iš LM archyvo

Režisierius Rimas Tuminas. Stanislovo Kairio nuotrauka iš LM archyvo

Aktorė Dalia Michelevičiūtė. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Dirigentas Vytautas Četkauskas. Aloyzo Stasyčio nuotrauka iš LM archyvo

Režisierius Juozas Miltinis. Algimanto Kunčiaus nuotrauka iš LM archyvo

Gintautas Kėvišas su Mstislavu Rostropovičiumi, Meksika, 1993-03-27. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Dainininkė Sigutė Trimakaitė, 2005. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Dirigentai Saulius Sondeckis ir Konradas Kaveckas IV respublikinėje moksleivių dainų šventėje 1987 m. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Viršuje: Monika Mironaitė, Borisas Dauguvietis, Kazimiera Kymantaitė. Apačioje: Stasys Čaikauskas, Ksenija Dauguvietytė, Juozas Gustaitis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Kadras iš filmo „Žmogus, einantis namo“ (1986). Nuotrauka iš LM archyvo

Neatpažintas aktorius. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Hermanis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Aktorius Bronius Babkauskas, 1969 m. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Skudutininkas. Algirdo Pilvelio nuotrauka iš LM archyvo

Donatas Katkus, 1999 m. Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Aktorė Ilona Balsytė ir neatpažintas aktorius. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Pianistas Petras Geniušas ir smuikininkas Raimundas Katilius. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Grafikas ir akvarelistas Audrius Puipa. Sauliaus Paukščio nuotrauka iš LM archyvo

Režisierius V. A. Tumanovas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Aktorius Leonardas Zelčius laukia išėjimo į sceną. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus „Lėlės“ teatro aktorė Marija Urmilevičienė. Eduardo Prostovo nuotrauka iš LM archyvo

Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė po J. Strielkūno poezijos vakaro. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Muzikologas Edmundas Baltrimas. Vitolio Vilpišausko nuotrauka iš LM archyvo

„Polifonijos“ meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis ir chormeisterė Danutė Vaičiulionienė. Ričardo Dailidės nuotrauka iš LM archyvo

Vytautas Radaitis, 1971 m. liepa. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Tas pats Domas – akt. Jonas Čepaitis (spektaklis „Kol nevėlu“). Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Rimo Tumino teatrui – 5-eri. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Robertas Verba ir Juozas Kazlauskas lengvai valdo kino kamerą ir fotoaparatą. Ričardo Dailidės nuotrauka iš LM archyvo

Kompozitorius Bronius Kutavičius. Vitolio Vilpišausko nuotrauka iš LM archyvo

Fotografas Juozas Polis. Ričardo Dailidės nuotrauka iš LM archyvo

Režisierė, teatro meno pedagogė Dalia Tamulevičiūtė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Prie kameros režisierius ir operatorius Aleksandras Digimas, šalia su fotoaparatu profesorius Česlovas Kudaba. Vytauto Ylevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Aktorius, režisierius Povilas Gaidys. Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Aktorė Marija Černiauskaitė. Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Šokėjas, baletmeisteris Juozas Gudavičius. Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Klaipėdos dramos teatro režisierius Povilas Gaidys. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Neatpažinta smuikininkė. Alvido Buklio nuotrauka iš LM archyvo

Anicetas Kiburys (filmas „Amžinoji šviesa“, 1987) – aktorius Vidas Petkevičius. Mildos Juknevičiūtės nuotrauka iš LM archyvo

Visada linksmas rimtas šiauliečių „Vairo“ ansamblis. Ričardo Dailidės nuotrauka iš LM archyvo

Aktorė Nijolė Gelžinytė. Gedimino Butkaus nuotrauka iš LM archyvo

Lėlių teatro režisierius Vitalijus Mazūras. Valdo Malinausko nuotrauka iš LM archyvo

Kompozitorius Julius Andrejevas. Gedimino Butkaus nuotrauka iš LM archyvo

Aktorius, rašytojas Pranas Treinys Nacionaliniame dramos teatre. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Tarptautinio konkurso laureatė smuikininkė Ingrida Armonaitė. 1985 m. Gedimino Butkaus nuotrauka iš LM archyvo

Aktorė Marija Černiauskaitė. Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Visasąjunginio vokalistų konkurso Jerevane 1989 m. laureatė Sigutė Trimakaitė. Jono Kernagio nuotrauka iš LM archyvo

Primabalerina Neli Beredina. Jono Kernagio nuotrauka iš LM archyvo

Kino režisierius Arūnas Žebriūnas. Jono Kernagio nuotrauka iš LM archyvo

Aktorė Rūta Staliliūnaitė. Jono Juknevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Aktorius Povilas Budrys ir teatro režisierius Jonas Vaitkus. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Kino režisierius Rimtautas Šilinis. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Aktorė Regina Varnaitė. Vlado Žirgulio nuotrauka iš LM archyvo

Valstybinis Vilniaus kvartetas: Donatas Katkus, Audronė Vainiūnaitė, Augustinas Vasiliauskas ir Petras Kunca. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Kino režisierius Arūnas Žebriūnas. Gedimino Butkaus nuotrauka iš LM archyvo

Aktorius Saulius Bareikis. Audriaus Zavadskio nuotrauka iš LM archyvo

Aktorius Valentinas Masalskis spektaklyje „Pamišėlio užrašai“. Vlado Žirgulio nuotrauka iš LM archyvo

Aktorius Vidas Petkevičius. Jono Kernagio nuotrauka iš LM archyvo

Vidas Petkevičius, Elvyra Žebertavičiūtė, Eimuntas Nekrošius, Dalia Overaitė, Rimgaudas Karvelis ir Kostas Smoriginas po spektaklio „Dėdė Vania“. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Režisierius Eimuntas Nekrošius. Stanislovo Kairio nuotrauka iš LM archyvo

Režisierius Alvis Hermanis. Janio Deinato nuotrauka iš LM archyvo

Juozas Miltinis su aktoriais statant A. Strindbergo „Mirties šokį“. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Gražina Balandytė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Edmundas Gedgaudas. Vitolio Vilpišausko nuotrauka iš LM archyvo

Eimuntas Nekrošius. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Vaidotas Daunys ir aktorius Donatas Banionis. Nežinomo fotografo nuotrauka iš LM archyvo.

Kino operatorius ir režisierius Petras Abukevičius Trakų rajone. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo.

Aktorė Eugenija Pleškytė. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo.

Kompozitorius Laimis Vilkončius. Vitolio Vilpišausko nuotrauka iš LM archyvo.

Kompozitorius Bronius Kutavičius. Juozo Grikienio nuotrauka iš LM archyvo.

Sąjunginės jaunųjų menininkų apžiūros laureatai VOBT baleto solistai Nelė Beredina ir Petras Skirmantas. Gedimino Butkaus nuotrauka iš LM archyvo.

Poco: Kodėl jis nesijaučia laisvas? Ar turi tam teisę? Taip. Vadinasi, nenori. Poco – Valentinas Masalskis. Laki – Ridas Žirgulis. Vlado Žirgulio nuotrauka iš LM archyvo.

Aktorė Rasa Jakučionytė. Povilo Obuchovičiaus nuotrauka iš LM archyvo.

Režisierius Jonas Vaitkus. Nežinomo fotografo nuotrauka iš LM archyvo.

Vilniaus akademinio dramos teatro aktorė Marija Rasteikaitė. Jono Kernagio nuotrauka iš LM archyvo.

Aktorė Gražina Urbonaitė skaito Balio Sruogos „Dievų mišką“. Algirdo Kairio nuotrauka iš LM archyvo.

Iš dokumentinio filmo „Meškutės Nidos nuotykiai“ filmavimo aikštelės. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo.

Iš dokumentinio filmo „Meškutės Nidos nuotykiai“ filmavimo aikštelės. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo.

Iš dokumentinio filmo „Meškutės Nidos nuotykiai“ filmavimo aikštelės. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo.

Aktorius Andrius Mamontovas. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka iš LM archyvo