Nuo 1946-ųjų per visą kultūros leidinio „Literatūra ir menas“ gyvavimo laikotarpį redakcijoje sukauptas nemažas fotografijų archyvas. Jame iš esmės atsispindi ištisa epocha: tiek sovietmečio, tiek jau nepriklausomos Lietuvos skirtingų meno sričių (teatro, dailės, kino, literatūros, architektūros ir kt.) raida, kultūrinio gyvenimo užkulisiai, svarbūs politiniai įvykiai, visuomenės pokyčiai. Beje, „Literatūra ir menas“, kaip ir kiti leidiniai, turėjo etatinius fotografus ir fotolaboratorijas, tačiau situacija keitėsi prasidėjus skaitmeninei erai.

Archyvinių fotografijų spektras labai platus, tad buvo būtina, kad ir sąlyginė, klasifikacija („Literatūra“, „Vizualieji menai“, „Teatras, muzika, kinas“, „Visuomenė“, „Landšaftas ir urbanistika“). Esama jau ir klasikais tapusių fotografų – Antano Sutkaus, Romualdo Rakausko, Stanislovo Žvirgždo, Džojos Barysaitės, Aleksandro Macijausko, Arnoldo Baryso ir kitų – darbų. Skaitmenizuoti ir skelbti stengiamės mažiau žinomas fotografijas. Tiesa, dalis fotografų nenurodyti, todėl šiuo projektu taip pat siekiame nustatyti fotografijų autorius, įvardyti jose užfiksuotus asmenis, vaizdus, istorines aplinkybes. (Gali būti, kad esame padarę klaidų, tad tikimės jūsų pagalbos. Pastabų lauksime el. paštu litmenas@gmail.com ) Aprašydami fotografijas vadovavomės originaliais (paprastai antrose kadrų pusėse) įrašais, kurie tam tikrais atvejais iškalbingi. Mūsų tikslas – grąžinti mažai žinomas ir unikalias fotografijas į kultūros lauką, idant jame cirkuliuotų ir jį veiktų. Juolab kad, laikui bėgant, popierinės fotografijos nyksta. Tai tik labai maža dalis viso „Literatūros ir meno“ fotoarchyvo.


Projektą „Kultūros restauracija: „Literatūros ir meno“ fotoarchyvas“ remia Lietuvos kultūros taryba

Visuomenė

Juozas Urbšys – prieškario nepriklausomos Lietuvos diplomatas, 1988 10. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Vargonininkas, choro dirigentas Konradas Kaveckas. Vytauto Butkaus nuotrauka iš LM archyvo

Ekonomistas Petras Šalčius ir rašytoja Antanina Šalčiuvienė Palangoje (su anspaudais: Mindaugo Strukčinsko biblioteka; petro Šalčiaus biblioteka). Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Istorikas Edvardas Gudavičius. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Artūras Zuokas ir airių poetas Seamusas Heaney. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Algimantas Čekuolis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Astronomas, matematikas, mokslo istorikas Paulius Slavėnas. Juozo Grikienio nuotrauka iš LM archyvo

Rūta Vanagaitė. Stanislovo Kairio nuotrauka iš LM archyvo

Vytautas Landsbergis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Stanislovo Kairio nuotrauka iš LM archyvo

Istorikas Antanas Tyla. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Tėvas Stanislovas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Juozas Šalkauskas, ?. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Kunigas, kolekcininkas Ričardas Mikutavičius. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Stasys Lozoraitis. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

„Paskutinis skambutis“. Vaclovo Strauko nuotrauka iš LM archyvo

Mariaus Baranausko nuotrauka iš LM archyvo

Petro Veličkos nuotrauka iš LM archyvo

„Tremtis“, 1953 (Sibiras). Broniaus Kazlausko nuotrauka iš LM archyvo

„Derlius“, 1997. Ramunės Pigagaitės nuotrauka iš LM archyvo

Alytaus rajono žemdirbių Granskų šeima. Algirdo Sabaliausko nuotrauka iš LM archyvo

„Kaimų gyventojai“, 1996. Ramunės Pigagaitės nuotrauka iš LM archyvo

Vilniaus valstybinio žirgyno melžėja Irena Petrova – Maskvos XII jaunimo ir studentų festivalio dalyvė. Algirdo Sabaliausko nuotrauka iš LM archyvo

Pensininkų šokiai Panemunėje. Algirdo Pilvelio nuotrauka iš LM archyvo

Pensininkų šokiai Panemunėje. Algirdo Pilvelio nuotrauka iš LM archyvo

„Ant lovos“. Iš ciklo „Vienkiemiai ir žmonės“, 1982. Stasio Padalevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Vytautas Landsbergis, ?, ?. Mariaus Baranausko nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Vasario 16 d. minėjimas Kaune. Evaldo Butkevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

ELTOS vyriausiosios fotoinformacijos redakcijos nuotrauka iš LM archyvo

Viktoro Kapočiaus nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

A. L. (?), 1988. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Daug buvo atvykstančių. (Baltijos kelias?). Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Lukiškių aikštė 1991 m. Remigijaus Pačėsos nuotrauka iš LM archyvo

Jono Jakimavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Viktoro Kapočiaus nuotrauka iš LM archyvo

Seimas in corpore I Sąjūdžio suvažiavimui atminti 1988 m. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Jono Jakimavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

„Baltijos laužai“. Vaido Patecko nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Paminklas Medininkuose. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Sausio 13-osios aukų laidotuvės. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Spaudos laisvei – patikimą sargybą. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Jono Jakimavičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Baltijos kelias. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Baltijos kelias, 1989 08 23. Kelio ruožas Ukmergė–Panevėžys. Algirdo Kairio nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso fotokoliažas iš LM archyvo

Baltijos kelias, 1989 08 23. Romualdo Požerskio nuotrauka iš LM archyvo

Lakštingalų slėnyje (Kaunas). Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Dzūkų kaimo giedorkos. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

1945 m. Jurbarkas. Spalio šventės. Algimanto Mockaus nuotraukos reprodukcija iš LM archyvo

Vilniaus universiteto Sarbievijaus kiemas. Arnoldo Baryso (Džojos Barysaitės?) nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

„Poetinis Druskininkų ruduo“. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

„Spaudos šventė – 87“. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo spaudos konferencija, 1988 10 23. Iš kairės: Vytautas Landsbergis, Algimantas Čekuolis, Virgilijus Čepaitis (?). Antano Sutkaus nuotrauka iš LM archyvo

„Santaros-Šviesos“ suvažiavimas 2000 VI. Pirmoje eilėje iš kairės: Darius Kuolys, Saulius Žukas, Valdas Adamkus. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Rašytojų globėjos Pranės Lapienės sodyboje Stony Brook prie Niujorko, 1952 m. gegužės 31 d. Iš kairės: prof. Vaclovas Biržiška, Stasys Santvaras, Antanas Gustaitis, Bernardas Brazdžionis, Pranas Lembertas, Pranė Lapienė, Monika Lembertienė, dailininkas Vytautas Jonynas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Onos Pajedaitės nuotrauka iš LM archyvo

Su taurėmis: Prezidentas Valdas Adamkus, Bronys Savukynas. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

V. Krėvės palaikų parvežimas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Smuikininkas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Lietuvos savanoriai: rašytojas Saulius Šaltenis su žmona ir Zita Šličytė, 1992. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

„Anapus“, 1995. Ramunės Pigagaitės nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Prie Ataudų (1). Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Antano Gylio nuotrauka iš LM archyvo

Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Petro Čiplio nuotrauka iš LM archyvo

Petro Čiplio nuotrauka iš LM archyvo

Baltijos kelias, 1989 08 23. Zenono Nekrošiaus nuotrauka iš LM archyvo

Iš ciklo „Kalėjimas“. Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Alma Adamkienė, Valdas Adamkus, Aistė Stonytė. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Valdas Adamkus. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Centre: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis ir Vytautas Landsbergis. Stanislovo Kairio nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

„Spaudos šventė – 87“. Grigorijaus Talo nuotrauka iš LM archyvo

„Poezijos pavasaris“ VU Sarbievijaus kieme. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Viktoro Kapočiaus nuotrauka iš LM archyvo

Buvusiuose KGB rūmuose rašytojas Kazys Saja su politiniais kaliniais, tremtiniais ir visaip kitaip nukentėjusiais, 1996 11. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Prie Lietuvos rašytojų sąjungos, K. Sirvydo g. 6, Vilnius. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Prie Lietuvos rašytojų sąjungos, K. Sirvydo g. 6, Vilnius. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Prie Lietuvos rašytojų sąjungos, K. Sirvydo g. 6, Vilnius. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Prie Lietuvos rašytojų sąjungos, K. Sirvydo g. 6, Vilnius. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Dubinskai [du neįskaitomi žodžiai], 1947-1948. Petro Veličkos nuotrauka iš LM archyvo

Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Kazliškių kaime, 1964. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Statybos aikštelėje Klaipėdos meras A. Žalys (kairėje) su Klaipėdos namų statybos kombinato direktoriumi Aloyzu Lizdeniu. Algirdo Sabaliausko nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Viktoro Kapočiaus nuotrauka iš LM archyvo

Vlado Uznevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Alio Balbieriaus nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

V. Naujiko nuotrauka iš LM archyvo

Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

„Ramunėlės“, 1969. Vaclovo Strauko nuotrauka iš LM archyvo

„Akto [neįskaitomas žodis]“, 1995. Evaldo Butkevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Tradicinė LM darbuotojų kavutė. Iš kairės: Saulius Stoma, Paulina Žemgulytė, Almis Grybauskas, Irena Babiliūtė ir Džoja Barysaitė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

„Vienkiemio godos“, 2002. Rimaldo Vikšraičio nuotrauka iš LM archyvo

„Vasaros grimasos“, 1997. Rimaldo Vikšraičio nuotrauka iš LM archyvo

„Po operacijos II“. Iš ciklo „Prof. A. Venckauskas operuoja“. Leonos Korkutienės nuotrauka iš LM archyvo

„Tai bent oras!“ Aloyzo Stasyčio nuotrauka iš LM archyvo

Krepšininkas Šarūnas Marčiulionis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

„Literatūros ir meno“ redakcijos šventė Rašytojų sąjungos salėje, 1971 02 23. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Vandos Daugirdaitės-Sruogienės laidotuvės. Iš Rašytojų sąjungos rūmų išnešami V. Daugirdaitės-Sruogienės palaikai. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo