Nuo 1946-ųjų per visą kultūros leidinio „Literatūra ir menas“ gyvavimo laikotarpį redakcijoje sukauptas nemažas fotografijų archyvas. Jame iš esmės atsispindi ištisa epocha: tiek sovietmečio, tiek jau nepriklausomos Lietuvos skirtingų meno sričių (teatro, dailės, kino, literatūros, architektūros ir kt.) raida, kultūrinio gyvenimo užkulisiai, svarbūs politiniai įvykiai, visuomenės pokyčiai. Beje, „Literatūra ir menas“, kaip ir kiti leidiniai, turėjo etatinius fotografus ir fotolaboratorijas, tačiau situacija keitėsi prasidėjus skaitmeninei erai.

Archyvinių fotografijų spektras labai platus, tad buvo būtina, kad ir sąlyginė, klasifikacija („Literatūra“, „Vizualieji menai“, „Teatras, muzika, kinas“, „Visuomenė“, „Landšaftas ir urbanistika“). Esama jau ir klasikais tapusių fotografų – Antano Sutkaus, Romualdo Rakausko, Stanislovo Žvirgždo, Džojos Barysaitės, Aleksandro Macijausko, Arnoldo Baryso ir kitų – darbų. Skaitmenizuoti ir skelbti stengiamės mažiau žinomas fotografijas. Tiesa, dalis fotografų nenurodyti, todėl šiuo projektu taip pat siekiame nustatyti fotografijų autorius, įvardyti jose užfiksuotus asmenis, vaizdus, istorines aplinkybes. (Gali būti, kad esame padarę klaidų, tad tikimės jūsų pagalbos. Pastabų lauksime el. paštu litmenas@gmail.com ) Aprašydami fotografijas vadovavomės originaliais (paprastai antrose kadrų pusėse) įrašais, kurie tam tikrais atvejais iškalbingi. Mūsų tikslas – grąžinti mažai žinomas ir unikalias fotografijas į kultūros lauką, idant jame cirkuliuotų ir jį veiktų. Juolab kad, laikui bėgant, popierinės fotografijos nyksta. Tai tik labai maža dalis viso „Literatūros ir meno“ fotoarchyvo.


Projektą „Kultūros restauracija: „Literatūros ir meno“ fotoarchyvas“ remia Lietuvos kultūros taryba

Vizualieji menai

Tapytojas, rašytojas Leonardas Gutauskas, 1997 m. vasarą. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Juozas Kėdainis. Antano Olbuto nuotrauka iš LM archyvo

Parodų kuratorius René Blockas, Kęstutis Kuizinas ir didžiausios privačios Fluxus kolekcijos JAV savininkas Gilbertas Silvermanas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Dailės istorikas, muziejininkas, tapytojas, grafikas Vladas Drėma su sūnumi Žvaigždru Drėma ir vaikaičiu. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Antanas Žukauskas savo dirtuvėje. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Grafikė Gražina Didelytė. Aloyzo Stasyčio nuotrauka iš LM archyvo

„Plekšnė“. Artūro Baryso-Baro nuotrauka iš LM archyvo

Tomas Sakalauskas dailininko Eduardo Juchnevičiaus dirbtuvėje. Ričardo Dailidės nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Vytautas Narutis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Povilas Ričardas Vaitiekūnas savo studijoje. Algirdo Pilvelio nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Robertas Antinis Jaunesnysis. R. Penkausko nuotrauka iš LM archyvo

Fotografas Algimantas Žižiūnas. Ričardo Dailidės nuotrauka iš LM archyvo

Tekstilininką ir Vilniaus dailės akademijos garbės profesorių (1995) Antaną Tamošaitį sveikina VDA prorektorius Arvydas Šaltenis. Nijolės Užkalnienės nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas Algis Skačkauskas. Sigito Šimkaus nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Lionginas Virbickas. Tado Dambrausko nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas Saulius Kruopis. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Menotyrininkas Viktoras Liutkus ir tapytojas Arvydas Šaltenis sutinka tapytoją Algimantą Švėgždą Vilniaus oro uoste, 1994 m. Vlado Inučio nuotrauka iš LM archyvo

Fotografas Antanas Sutkus. Zenono Baltrušio nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Vladas Žuklys savo dirbtuvėje prie fisharmonijos. Ričardo Dailidės nuotrauka iš LM archyvo

Vitražo simpoziumo dalyviai Lietuvos rašytojų sąjungos kieme (K. Sirvydo g. 6, Vilnius). Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Muziejininkas, dailėtyrininkas, restauratorius, tapytojas Pranas Gudynas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Romas Dalinkevičius. Tado Dambrausko nuotrauka iš LM archyvo

Tautodailininkė, tapytoja Monika Bičiūnienė, 1975 m. Juozo Grikienio nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas Vladas Tumas su mergaite. Algirdo Pilvelio nuotrauka iš LM archyvo

Keramikas ir pedagogas Jonas Mikėnas su vaikais. Algirdo Pilvelio nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Stasys Žirgulis. Algirdo Pilvelio nuotrauka iš LM archyvo

Grafikas Algirdas Eugenijus Steponavičius. Juozo Grikienio nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius, tapytojas, grafikas Erikas Varnas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Jonas Gasiūnas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Scenografas ir tapytojas Henrikas Ciparis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Architektas Arvedas Kybrancas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Lietuvių išeivijos tapytojas Pranas Domšaitis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Keramikas Liudvikas Strolis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Neatpažinta moteris šalia Bonaventūro Šalčio paveikslo „Šatrijos Ragana“. Juozo Bindoko nuotrauka iš LM archyvo

Keramikas Liudvikas Strolis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Tautodailininkas, skulptorius Stanislovas Riauba, 1963 m. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Dizaineris, dizaino specialybės pradininkas Lietuvoje Feliksas Daukantas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Juozas Bagdonas. Dangės Širvytės nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Leopoldas Surgailis. Tado Dambrausko nuotrauka iš LM archyvo

Tautodailininkas, skulptorius Stanislovas Riauba, 1963 m. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas Stasys Eidrigevičius. Stasio Povilaičio nuotrauka iš LM archyvo

Fotografas Romualdas Rakauskas. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Petras Vaivada. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojai Linas Leonas Katinas ir Arvydas Šaltenis. Vlados Inčiūtės nuotrauka iš LM archyvo

„Alkos“ muziejaus valdyba ir jos pirmininkas Pranas Genys (viduryje). K. Valnoro nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas Petras Repšys. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Grafikė Gražina Didelytė ir žurnalistas Tomas Sakalauskas. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Juozas Šlivinskas savo studijoje šalia Dariaus ir Girėno paminklo ir jo maketo. Romualdo Požerskio nuotrauka iš LM archyvo

Dailės istorikas, muziejininkas, tapytojas, grafikas Vladas Drėma. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Bronius Gražys savo studijoje. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkė, poetė ir žurnalistė Edita Nazaraitė šalia savo naujo darbo Korkorano meno mokykloje, Vašingtone, D. C., 1997 m. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkė Birutė Stulgaitė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkė Jūratė Bagdonavičiūtė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkai Arvydas Kašauskas ir Večiaslavas Jevdokimovas-Karmalita. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Menininkė Aušra Andriulytė prie savo akvarelių, 1993 m. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Šarūnas Šimulynas šalia kūrinio „Trys“, 1995 m. Vytauto Janulio nuotrauka iš LM archyvo

Iš Kauno dailininkų parodų 1950–1960 m. Adaukto Marcinkevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Medžio drožėjas Ipolitas Užkurnys. J. Grikienės nuotrauka iš LM archyvo

Meninė akcija. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Iš Kauno dailininkų parodų 1950–1960 m. Adaukto Marcinkevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Puodžius Bronius Radeckas. Antano Dilio nuotrauka iš LM archyvo

Ramunė Kmieliauskaitė. Otono Petrausko nuotrauka iš LM archyvo

Grafikas Mikalojus Povilas Vilutis. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas Ray’us Bartkus. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Fotografas Romualdas Rakauskas. Ričardo Šileikos nuotrauka iš LM archyvo

Grafikas Kęstutis Grigaliūnas ir... Jurgis Mačiūnas. 2001 09 08, Vilnius. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas Vytautas Kalinauskas. Onos Pajedaitės nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas Stasys Eidrigevičius. 1996 10 09, Panevėžys. Valdo Somovo nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas Stasys Eidrigevičius. Stasio Povilaičio nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius, tapytojas, grafikas Antanas Kmieliauskas. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Jonas Daniliauskas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Dailėtyrininkas Viktoras Liutkus. Džojos Barysaitės nuotrauka iš LM archyvo

Filosofas, rašytojas, istorikas, visuomenės ir kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storostas) su pirmosios Lietuvos dailininkių parodos dalyvėmis. Nuotraukos reprodukcija iš LM archyvo

Šiuolaikinio meno centro steigėjas Kęstutis Kuizinas. Gintauto Trimako nuotrauka iš LM archyvo

Architektas Algimantas Nasvytis. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius ir rašytojas Šarūnas Šimulynas savo dirbtuvėje. Vytauto Janulio nuotrauka iš LM archyvo

Grafikas, skulptorius, vitražistas, pedagogas Vytautas Kazimieras Jonynas. Gintaro Kudabos nuotrauka iš LM archyvo

Architektai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Šarūnas Sauka. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas, dailėtyrininkas Augustinas Savickas, 1985 m. G. Butkaus nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Vytautas Steponavičius. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Formavimo cecho [pabaiga neįskaitoma]. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkė Birutė Stulgaitė. Aleksandros Jacovskytės nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Vladas Karatajus, 1985 m. liepos mėn. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Saulius Vaitiekūnas ir Džoja Barysaitė menininko parodos „Amuletai“ atidaryme Čiurlionio galerijoje Čikagoje. Jono Tamulaičio nuotrauka iš LM archyvo

Panevėžio keramikos simpoziumas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkė Irena Trečiokaitė‑Žebenkienė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Parodos ekspozitorė. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Tapytoja Sofija Veiverytė, 1976 m. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Grafikas Adolfas Vaičaitis dirbtuvėje. Stasio Šeštausko nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius ir dailininkas Algimantas Vytėnas savo dirbtuvėje Panevėžyje. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Raimondas Martinėnas. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius, scenografas Mindaugas Navakas. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

Tapytoja Bronė Mingilaitė-Uogintienė. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Antanas Gudaitis savo dirbtuvėje. Algimanto Kunčiaus nuotrauka iš LM archyvo

Meno istorikas, grafikas, muziejininkas, kultūros veikėjas Paulius Galaunė. J. Grikienės nuotrauka iš LM archyvo

Meno istorikas, grafikas, muziejininkas, kultūros veikėjas Paulius Galaunė. J. Grikienės nuotrauka iš LM archyvo

Tapytoja, grafikė Veronika Šleivytė Kauno paveikslų galerijoje, kurioje atidaryta personalinė paroda 80-ųjų gimimo metinių proga. Vlado Žirgulio nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Napoleonas Petrulis savo dirbtuvėje. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Grafikas Jonas Kuzminskis. Algimanto Žižiūno nuotrauka iš LM archyvo

Grafikė Elena Jakutytė. Romualdo Požerskio nuotrauka iš LM archyvo

Vitražistas Steponas Kazimieraitis, 1983 m. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Petras Aleksandravičius. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Algimantas Jonas Kuras. Tado Dambrausko nuotrauka iš LM archyvo

Keramikė Onutė Gelčienė Vilniuje. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas Algimantas Švažas su sūnumi. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Vytautas Ciplijauskas. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Raimondas Ramūnas Martinėnas. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Jonas Čeponis. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Jonas [pavardė neįskaitoma]. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Linas Julijonas Jankus. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

Skulptorius Juozas Lebednykas. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

„Saulės laikrodžio“ aikštės Šiauliuose autoriai (iš kairės): architektas Algis Vyšniūnas, skulptorius Stanislovas Kuzma, architektas Remigijus Jurėla, architektas Algimantas Černiauskas. Gintaro Kudabos nuotrauka iš LM archyvo

Prozininkas, dramaturgas, dailininkas Romualdas Lankauskas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Prozininkas, dramaturgas, dailininkas Romualdas Lankauskas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Prozininkas, dramaturgas, dailininkas Romualdas Lankauskas. Nežinomo autoriaus nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas, monumentalistas Romas Dalinkevičius šalia savo sukurtų freskų Jaunimo teatre. Vacio Valužio nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Arvydas Pakalka su sūnumi. Povilo Oluchovičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Fotografo Sauliaus Paukščio autoportretas, 1996 m. Nuotrauka iš LM archyvo

Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas. Arnoldo Baryso nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas Vytautas Varanka. Vytauto Ylevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Medžio drožėjas Ipolitas Užkurnis, 1976 m. Vytauto Ylevičiaus nuotrauka iš LM archyvo

Dailininkas, vitražistas Algimantas Stoškus. Mariaus Baranausko nuotrauka iš LM archyvo

Tapytojas Algis Skačkauskas. Sigito Šimkaus nuotrauka iš LM archyvo

Grafikė, tapytoja Dalia Genovaitė Mažeikytė. Sigito Platūkio nuotrauka iš LM archyvo

Scenografas, tapytojas, akvarelistas Jeronimas Čiuplys, 1980 m. Audriaus Zavadskio nuotrauka iš LM archyvo