S-keltininkai


„...kas svarbiausia...“ (iš reklamos metafizikos) Iki pastarojo meto buvo žvarboka, tas tiesa. Dalį mūsų (tikėtina, didžiąją) turėjo smaugti teisėtas apmaudas – juk pavasaris, velniai griebtų, visapusiško, isteriško vešėjimo metas. Taip turėtų būti pagal apibrėžimą, kituose gyvenimo sektoriuose viskas juk pagal protokolą. Kur jis, tas „Šventasis pavasaris“, http://www.tiketa.lt/LT/eksperimental_sokio_spektaklis_state_of_flow_164...


  Metodologinės apybraižos   I dalis Mūsų dailės kritikos savivaizdis tarpsta idealistiniame ir romantiniame ūke, todėl dažnai yra suvokiamas perdėm pakylėtai. Dailės kritikos sistema grįsta veikiau rožinėmis klestėjimo svajonėmis, o ne vertinama pagal tikrąją situaciją. Paprastai kalbama apie kelias ‒ informacinę, vertinamąją, interpretacinę, kūrybinę ir netgi inicijuojančią ‒ dailės kritikos funkcijas. Pasitelkiant šias funkcijas informuojama, transformuojama, kalbamasi, diskut...


Balandžio mėnesio horoskopas   Atskubėjo, kaip turbūt supratote, pavasarėlis. Prasikalė pirmoji žolytė, sujudo sukruto visokie vabaliukai joje (tiesa, iš po sniego klastingai išlindo ir pernykščiai šuniukų kakučiai), medžiuose ėmė dar linksmiau čiulbėti paukšteliai. Tačiau nubudo ne tik nuo­stabi mūsų tėviškės gamta. Šio tekstuko autorė savo ruožtu irgi pakirdo iš gilaus žiemos miego ir kur buvus, kur nebuvus pagaliau išsikrapštė į lauką grynu oru pakvėpuoti, pasišildyti pavasario saulutė...


Ne tokia žinoma kaip Francio Fukuyamos istorijos pabaigos versija: istorikas Davidas Foglesongas knygoje „Amerikos misija ir „blogio imperija“ nurodo, jog „blogio imperijos“ (turėta galvoje SSRS) žlugimą lydėjo įtikėjimas kosminio masto pergale – neokonservatoriai paskelbė amerikietišką tvarką galutiniu tašku žmonijos istorijoje. Tereikėjo praeiti ketvirčiui amžiaus, kad paaiškėtų, jog ši „laikų pabaigos“ versija nepas...


Jurgis Gimberis. Projektas

2017-04-19 19:01:53

Žmogau, kodėl užduodi man tokį absurdišką klausimą: „Kokį poveikį mano (reikalingas finansinės paramos) kūrinys padarys nacionalinei ir pasaulinei kultūrai, klimatui ir apskritai civilizacijos raidai?“ Gal tu pats man pasakyk, kokį? Gal tam reikalui toje vietoje ir sėdi? Kadaise „Vagos“ leidyklos redaktorius išsitarė: „Atneškit man tokį genia­lų aforizmą, kaip „žinau, kad nieko nežinau“, ir aš jums išrašysiu didžiausią honorarą, koks tik įmanomas už vieną išbaigtą kūrinį, ir kūrinys bus išlei...


Artėjant rinkimams Prancūzijoje ir Vokietijoje, žiniasklaida ir viešoji erdvė prisipildo baimingų prognozių, kad juos gali laimėti radikalios dešiniosios jėgos, neigiančios tradicines, antikinio polio laikus siekiančias Europos vertybes: laisvę, demokratiją ir žmogaus teises. Šio teksto pavadinimas yra tiesioginė nuoroda į XIX ir XX a. rusų literatūroje išplėtotą „mažo“ žmogaus koncepciją, kaip niekad, suaktualėjusią šiuolaikinei Vakarų Europai. Mūsų Rytų kaimynų „mažasis“ žmogus –­­ tai užgui...


Vokietijoje rusų mergaitę prievartavusių migrantų iš Artimųjų Rytų grupei vadovavo Adolfo Hitlerio giminaitė; kai Hillary Clinton pralošė prezidento rinkimus, pradėjo ruošti Amerikoje „spalvotąją revoliuciją“, mat ponia H. Clinton linkusi į prievartą ir mušė savo vyrą, buvusį JAV prezidentą; kandidatas į Prancūzijos prezidentus Emmanuelis Macronas tik apsimeta esąs laimingai vedęs 24 metais už jį vyresnę moterį, iš tiesų jis gėjus; Indijos valdžia i...


Dramaturgai ne tik kuria dramas, jie jas išgyvena. Mano subjektyvia nuomone, didžiausia Lietuvos dramaturgų tragedija, kad vyrauja nuomonė, neva mes neturime savo šiuolaikinės dramaturgijos. Tiksliau, gal ir turime, bet ji – prasta. Esu optimistiškos prigimties ir nemėgstu skųstis. Tačiau dar labiau nemėgstu sėdėti rankų sudėjusi, kai aplinkui keroja neteisybės piktžolės. Žinau, kad neteisybė – reliatyvi sąvoka. Šiuo atveju neteisybė – dramaturgijo...


Paprastai kultūra skirstoma į žemąją ir aukštąją. Tai gana sąlyginis skirstymas, tačiau turi dalį tiesos. Kita vertus, šios sąvokos yra apibendrinamosios ir ne visada atspindi vieną ar kitą konkretų reiškinį. Tačiau šiame tekste nenoriu išryškinti skirtumų tarp aukštosios ir žemosios kultūrų, o tarti keletą žodžių apie žemąją. Pasitelksiu konkretų pavyzdį –­ E. Vėlyvio filmo „Zero III“... pristatymo fotosesiją. Kitaip sakant, šiuo atveju man rūpi ne pats filmas ir kino kritika, o aplink filmą...


Dar senovės graikų mituose užfiksuotas ypatingas kosmoso ir pasaulio raidos etapas: dievai sutvarko iš prigimties chaotišką Visatą ir padaro ją tinkamą žmonėms gyventi. Dievų panteonas – tai struktūros, įveikiančios genetinį pasaulio prieštaringumą. Susidūrus priešingiems, regis, nesutaikomos opozicijos nariams, gimsta reikšmės. Tarpukario ir pokario lietuvių semiotikas, mąstytojas Algirdas Julius Greimas, kuris didžiąją gyvenimo dalį praleido Prancūzijoje ir kurio gimimo metines šiemet žymime...