Dawid Mateusz. Dawidas Mateuszas neegzistuoja

Dawidas Mateuszas neegzistuoja. Jis neturi nei pilietinių teisių, nei pažymos, kad yra neteistas, nei sveikatos draudimo, nei jokių kitų egzistavimo įrodymų, išskyrus eilėraščius: tai tekstinė būtis, užgimusi 2013 m. ir gyvenanti jos autoriaus poezijoje. Ši būtis visiškai izoliuota, neturinti savo praeities, dabarties ar ateities. Kartais šiuo vardu prabyla jos autorius ir sumanytojas, tačiau jis nėra tapatus Dawidui Mateu­szui. Dawidas Mateuszas – būties tekste ir pasaulyje koncepcija bei jos įgyvendinimas. Jis dirba nepelningus ir nereikalingus darbus: yra eilėraščių ir tarpžmonijinės (W. Gombrowicziaus terminas) erdvės kūrėjas bei veikėjas. Tai erdvė, kurią Dawidas Mateuszas bando kurti nesitapatindamas su tokiais poetais kaip Robertas Rybickis, Miłoszas Biedrzyckis, Nina Manel ar kelios dešimtys kitų vadinamosios Krokuvos poe­zijos mokyklos narių. Krokuvos poezijos mokykla – neformali rašytojų, daugiausia poetų, draugija, siekianti kurti literatūrinę aplinką atskirai nuo oficialių struktūrų ir grandžių, nuo sprendimus priimančiųjų nurodymų. Aleksandro Fredros Krokuvos poezijos mokykla stengiasi plėtoti horizontalią, atvirą erdvę, kurioje keičiamasi misijomis ir įkvėpimais. Savo užduotis ši mokykla įgyvendina organizuodama renginius, pavyzdžiui, „Open Mic“ ar „Vieno eilėraščio vernisažai“, kuriuose poetai ir poetės užrašo savo eiles ant meno galerijos sienų. Taip pat veda meistriškumo paskaitas. Tačiau šios erdvės veikimui būdingas savotiškas polių perkeitimas – nejauni į literatūros lauką žengiantys poetai turi prisitaikyti prie realijų ir būti mokiniais, pamokymų klausytojais. Būtent jauniausieji tampa tais, kurių reikia klausyti, kuriuos reikia laikyti lygiais vyriausiems.

 

 

Dawidas Mateuszas neegzistuoja. Dawidas Mateuszas yra vienas iš aptarto mąstymo apie literatūrą ir pasaulį kūrėjų bei sekėjų. Jis yra idėja, kad galima būti pasaulyje ir jį formuoti šiek tiek kitaip nei anksčiau. Dawido Mateuszo daugėja su kiekviena poete ir kiekvienu poetu, kurie perima tokį mąstymo apie tikrovę būdą. Tik taip Dawidas Mateuszas gali egzistuoti. Dawidas Mateuszas egzistuoja, Dawidas Mateuszas neegzistuoja, bet ne man apie tai spręsti. Širdingai dėkoju.


Iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė


Dawidas Mateuszas – lenkų poetas, redaktorius, visuomenės veikėjas.


Pranešimas skaitytas tarptautinėje „Poezijos pavasario“ kritikų ir poetų konferencijoje „Poeto biografija poezijoje – tikriau nei būta ar pramanyta?“.