Audriaus Janušonio „Signalai ir Giesmės“

Fotoreportažas iš VDA galerijos „Titanikas“ parodų salėje iki lapkričio 7 d. veiksiančios Audriaus Janušonio parodos „Signalai ir Giesmės“. gyčio norvilo nuotraukos.

„Signalai ir Giesmės – paroda-mikstūra – pop milteliai, užpilti romantizmo aliejumi. Dar šiek tiek kosmoso dulkių ir intymumo. Ji pilna skirtingos artikuliacijos, įvairaus diapazono ir intensyvumo objektų. Tai nulemta skirtingų darbo su medžiaga strategijų – vietomis tai tradicinė lipdyba su beveik rišliu pasakojimu, kitur – formos reprodukavimas naudojant matricas ir užuominas, dar kitur – atsitiktinumų pilni liejiniai su nuoroda į kosminę dimensiją. Čia taip pat, kaip ir paukščių pasaulyje – vieni darbai savo deklaratyvia retorika veikia kaip signalai, kiti – savo melodinga plastika ir mistifikuota potekste primena giesmes. Esu lipdytojas – gilinuosi į paviršius, taip pat montuotojas – pjaustau ir jungiu. Ši paroda – pastarųjų trejų metų veiklos montažas.“ (Audrius Janušonis)

Audrius Janušonis yra baigęs keramikos mokslus Vilniaus dailės akademijoje (taip pat studijavo Alytaus dailės mokykloje, kurioje iki šiol sėkmingai ir dirba). Taip, – tai vienas iš menininkų, atnaujinusių keramikos discipliną mūsiškiame, vietiniame kontekste, pavertusių ją viena iš šiuolaikinio meno rūšių, medija, paremta molio lipdymu. Kita vertus, kalbėti apie jį vien kaip apie keramiką nėra tikslu ir net korektiška. (Lygiai taip pat tarptautinę karjerą darantis autorius yra sunkiai suvokiamas vien tik nacionaliniame areale). Tai instaliacijas iš įvairiausių pavidalų, formų, situacijų ir analogijų kuriantis menininkas; žvelgiantis plačiai (ir ironiškai, ir skausmingai, ir emocingai, ir analitiškai) į tai, kas vyksta pasaulyje, o paskui tai retransliuojantis savo darbais. Viena iš esminių ypatybių, apibrėžiančių A. Janušonio daromą meną yra atvirkštinis paradoksas. Jeigu šiuo terminu paprastai apibrėžiamas teiginys, kuris iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti suprantamas ir teisingas, tačiau priveda prie prieštaravimų, tai Audriaus atveju viskas klostosi atvirkščiai – nesuderinamumai čia inspiruoja tikėtinas tiesas, nedviprasmiškai daugiareikšmes išvadas.