Balsuojanti tauta. Šveicarų balsavimo plakatai

Fotoreportažas iš Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (Vilnius) iki rugpjūčio 29 d. veiksiančios parodos "Balsuojanti tauta – tautos balsas. Šveicarų balsavimo plakatai nuo 1918 m. iki šių dienų". Gyčio Norvilo nuotraukos.

 

Balsuojanti tauta – tautos balsas. Šveicarų balsavimo plakatai

 

Nuo gegužės 28 d. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje lankytojų laukia paroda „Balsuojanti tauta – tautos balsas. Šveicarų balsavimo plakatai nuo 1918 m. iki šių dienų“, pristatanti daugelio  žymių menininkų ir dizainerių sukurtus plakatus, įsirėžusius į kolektyvinę šveicarų tautos pasąmonę ir tapusius šveicarų meno kūriniais.

Plakatai, kaip jautrūs politinių visuomenės nuotaikų indikatoriai ir kaip vertingi tam tikro laikmečio dokumentai, tobulai atspindi tiek šveicariško mentaliteto istoriją, tiek globalias tendencijas. 1848 m. įkūrus federacinę valstybę, šveicarų tauta, vadovaudamasi tiesioginės demokratijos žaidimo taisyklėmis, aktyviai dalyvauja politinių sprendimų procesuose. Iniciatyvos ir referendumai sudaro prielaidas rengti balsavimą bendruomenės, kantono ar federaciniu lygmeniu. Nuolatos keliami klausimai, kurie uždega protus ir baigiasi karštais ideologiniais ginčais. Šių susidūrimų liudininkai – balsavimo plakatai, kuriais nuo XX a. pradžios bandoma paveikti žmonių apsisprendimą.

Klišės, kai kurių dalykų užaštrinimas ar nepagrįstas supaprastinimas, drastiški motyvai ir tiesmuki šūkiai – visa tai atitinka medijos, skirtos tiesiogiai manipuliuoti masėmis, dėsnius. Po Antrojo pasaulinio karo visuotinai sumažėjo ideologinės propagandos, atsirado naujų reklaminių strategijų ir pamažu viskas nurimo. Tačiau greta „nepavojingų“, politiškai korektiškų balsavimo plakatų gatvėse į akis krito tie plakatai, kuriais atmetama į susitarimą orientuota estetika ir siekiama sukelti politines diskusijas. Tai puikiai iliustruoja abu įžanginiai parodos plakatai. 1920 m. agituodamas žmones nepalaikyti moterų balso teisės, Otto Baumbergeris politiškai aktyvią moterį plakate vaizduoja kaip ypač nepatrauklią, nekoordinuotai gestikuliuojančią hieną. Tų pačių konservatyvių sluoksnių inicijuotas buvo ir tarptautines diskusijas sukėlęs 2009 m. balsavimo plakatas, kuriuo raginama panaikinti minaretus. Į nikabą įsisupusi musulmonė čia taip pat vaizduojama kaip priešė, o islamas kaltinamas konservatyvumu ir moterų savivokos stygiumi.

Paroda skirta Lietuvos ir Šveicarijos diplomatinių santykių užmezgimo 100-mečiui paminėti.

 

Balsuojanti tauta – tautos balsas. Šveicarų balsavimo plakatai