„Bulvės sezonas"

Savaitraščio galerijoje, pirmame ir trečiame viršeliuose – „Bulvės sezonas". G. N. ir R. S. fotodokumentacija