Caravaggio, barokas pagal Agatą Dudą Gracz Klaipėdos dramos teatre

 

Fotoreportažas iš premjerinio (birželio 8 d.) režisierės Agatos Dudos Gracz spektaklio „Tarp Lenos kojų, arba „Švenčiausios Mergelės Marijos mirtis“ Klaipėdos dramos teatre. Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos.

Pjesėje remiamasi baroko laikotarpio Italijos dailininko Caravaggio biografija ir kūryba. Svarstomas nuodėmės ir šventumo santykis, kuris anaiptol ne toks vienareikšmiškas, kaip galėtų atrodyti. Caravaggio paveikslai religine tematika pripažįstami genialiais, jie žadina tikėjimą – bet pats Caravaggio, tarp bendraamžių išgarsėjęs ne tik savo tapybos darbais, bet ir šokiruojančiu žiaurumu, savo gyvenimą leido vėjais, nevengdamas nė vienos įmanomos nuodėmės. Šešėliai jį domino labiau už šviesą – tiek tapyboje, tiek gyvenime. Didis nusidėjėlis – ir kartu šventasis, kuriam tapymas buvo tikroji ir vienintelė egzistencija, sielos prieglobstis. Ar įmanoma tokia netradicinė askezė? Atviras brutalumas ir dieviškas grožis – kaip tai dera tarpusavyje, kokie slapti ryšiai sieja didžiausią blogį ir aukščiausią gėrį?

 

M. M. da Caravaggio, barokas pagal Agatą Dudą Gracz Klaipėdos dramos teatre