„Le ROI“. Medos Norbutaitės vizualinė pasaka suaugusiems

Fotoreportažas iš galerijoje „Menų tiltas“ (Vilnius) iki spalio 21 d. veiksiančios Medos Norbutaitės tapybos ir piešinių parodos „Le ROI“. Vyto Nomado nuotraukos.

 

„Le ROI“. Medos Norbutaitės vizualinė pasaka suaugusiems

 

Meda Norbutaitė: „Le ROI“ – tai žaismingai provokuojanti vizualinė pasaka suaugusiems

Pastaraisiais metais savo kūryboje tyrinėju žmonių elgesį, tarpusavio santykius, jausenas, analizuoju prisiminimų lauką. Paroda „Le ROI“ – tai žaismingai provokuojanti vizualinė pasaka suaugusiems, gimusi prisiminimų, asmeninių patirčių pagrindu. Parodos personažai tarsi pasakų herojai: gyvuliai, paukščiai, juokdariai ar karaliai. Žmonija pasakomis išreiškia savo gyvenimiškas patirtis, vidines būsenas, lūkesčius ir baimes. Todėl ir šios parodos personažai– tai mūsų tikrojo „aš“ atspindys. Teatrališkos detalės, mistifikuoti siužetai paverčia paveikslus pasakų pasauliu, kurio supratimas priklauso ir nuo stebinčiojo patirties. Paveikslų informacija nėra konkreti pasaka, todėl kūriniai reikalauja įsigilinimo ir ženklų interpretacijų, pasitelkiant asmeninį pasaulio matymą.

Bendražmogiškos ir amžinos aktualijos, svarbios kiekvienam į aplinką reaguojančiam žmogui. Todėl savo kūriniuose analizuoju socialinę, politinę, ekologinę ar kitas aktualias temas. Žmogaus išgyvenimai, meilė, ironija, džiaugsmas, formų ir faktūrų estetika – mano kūrinių pagrindas.

Kūryba reikalauja pasąmoninio suvokimo todėl apmąstymams pasitelkiu simbolius, metaforas. Pavyzdžiui, daugiaprasmis žuvies simbolis – vienas pagrindinių simbolių religijoje– yra sakralinių valgių ir aukų objektas. Tačiau žuvis taip pat yra ir metafora, simbolizuojanti seksualinius džiaugsmus, apgaulę. Arba kaukių keitimas – įsikūnijimas į gyvūnus – nuoroda į žmogaus veidmainystes bei tam tikrų elgesio modelių specifiką. Istorinius faktus kreipiu emocinių būsenų reiškimui. Pavyzdžiui, Barbora, kuri mėgo žaisti šachmatais su Žygimantu, pati virsta „žaidimo“ figūrėle– liūdnos karalių pasakos heroje. Popkultūros elementai padeda kalbėti bendresnėmis temomis.

Savo kūryboje dažnai pasitelkiu žmogaus figūrą, tiksliau – kūną. Per jį kalbu apie vidinius dalykus– demonus, baimes, mintis – inspiruojančius nuotaikas bei elgsenas. Nuogas kūnas leidžia perteikti kančią, džiaugsmą, aistras, būsenas. Ir priklausomai nuo to, kokia plastine kalba kalbama, kūno vaizdas žadina skirtingas emocijas – nuo ironijos iki gėrėjimosi žmogiškuoju kūnu.

Parodos ekspozicija nesiekiama pasakojimo nuoseklumo. Paveikslai padiktuoti kasdienių stebėjimų, įvykių, pasąmoninių vaizdinių, kurie iškyla tarsi netyčia. Daug dėmesio skiriama figūratyviniams motyvams ir medžiagiškumui. Per tai, manau, išreiškiamas kūrinio vizualiosios estetikos ir jo skleidžiamos informacijos santykis.

Paveikslų naratyvai tarsi reportažai apie mūsų elgesio intencijas. Juos dažnai kuriu pasitelkiant provokatyvius vaizdus, kurie leidžia kurstyti mintis, emocijas ir kviečia į vidinį dialogą su savimi, lyginant stebimą vizualią informaciją su savo patirtinėmis įžvalgomis. Mano nuomone, taip atskleidžiama siūlomų apmąstymui temų esmė.

 

„Le ROI“. Medos Norbutaitės vizualinė pasaka suaugusiems