Kultūros savaitraščiui „Literatūra ir menas“ – 70 metų

Šis numeris paskutinis prieš vasaros atostogas, Kitas numeris išeis rugsėjo 9 d.

1946 m. liepos 21-ąją Vilniuje išėjo pirmasis savairaščio „Literatūra ir menas“ numeris. Iki šiol liko nepakitęs logotipas, jo autorius – grafikas ir scenografas Telesforas Kulakauskas (1907–1977). Ši vasara „Litmeniui“ (taip įprasta jį vadinti) jau septyniasdešimta. Nuo tada skaitytojus pasiekė 3578 savaitraščio numeriai. Nereikia pamiršti fakto, kad „Literatūra ir menas“ yra ilgiausiai be pertraukos tuo pačiu pavadinimu Lietuvoje einantis leidinys. Laikraštį įsteigė LTSR tarybinių rašytojų sąjunga ir Meno reikalų valdyba, nuo 2005 m. jį leidžia viešoji įstaiga, kurios steigėjas – Lietuvos rašytojų sąjunga.

Daugiau skaitykite čia


LM galerijoje – Berlyno grafičiai (manipuliacija.lt nuotraukos, 2016 m. liepa).

Apie juos skaitykite čia