Petras Kalpokas M. K. Čiurlionio dailės muziejuje

Fotoreportažas iš Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (Kaunas) veikusios parodos „Petras Kalpokas (1880–1945) ir aplinka“. Rimantės Ropytės ir M. K. Č. dailės muziejaus nuotraukos.