Stasio Eidrigevičiaus piešinys

Stasio Eidrigevičiaus piešinys iš galerijoje „Kunstkamera" (Ligoninės g. 4, Vilnius. www.kunstkamera.lt) iki 2014 m. balandžio 26 d. veiksiančios S. Eidrigevičiaus parodos „Pratęsti paveikslai".

Ši paroda yra konceptuali ir postmodernistinė, mat joje Stasys dekonstruoja savo darbų pirmines semantines prasmes, tuos darbus „apaugina" naujom prasmėm, žaidžia pirminiais (atspaustais) ir antriniais (pripieštais) vaizdiniais. Per savo paties citavimą ir prasmės perkūrimą išeinama į naujus prasminius klodus, kurie yra vienu metu ir nauji, ir seni. Žaidimas, citavimas, dekonstravimas ir perkūrimas – tai pagrindinės Stasio pasirinktos raiškos priemonės. Taip naujieji kūriniai tampa tarsi viduramžiški palimpsestai – puslapiai iš manuskriptų, kuriuose pirminis tekstas buvo ištrintas tam, kad atsirastų vietos rašyti naująjį tekstą, arba tiesiog senieji tekstai aprašinėti pastabomis, naujais tekstais paraštėse.