Stasys Povilaitis. Viena diena su Jonu Meku

Stasio Povilaičio nuotraukos iš ciklo „Viena diena su Jonu Meku“

 


Stasio Povilaičio nuotraukos iš ciklo „Viena diena su Jonu Meku“