Tomo Raimondo Jovaišos akvarelė

Tomo Raimondo Jovaišos akvarelė iš Senamiesčio menininkų galerijoje (Totorių g. 22–4, Vilnius) iki gruodžio 14 d. veiksiančios T. R. Jovaišos akvarelių parodos „Medis, laukas, pieva".
„Lieti akvarelę – tai sunkus, katorgiškas darbas, bet darbas ir pajauta visada duoda rezultatą. T. R. Jovaišos akvarelių profesionalumo negalima užginčyti. Bebėgančios senos kaimo sodybos, pilni gėlių laukai, į amžinybę nueinantys keliukai, akvarelės spalvos daugiasluoksniškumas, spalvos skaidra ir dar..."


Linas Julijonas Jankus