Ugnė Žilytė. Liudo Mažylio ekslibrisas

Ugnė Žilytė. Liudo Mažylio ekslibrisas (ofortas, sausa adata, 2018).