Vsevolodas Kovalevskis. „Graviton"

Vsevolodas Kovalevskis. „Graviton". 2013
Pokalbį su V. Kovalevskiu skaitykite 40 p.