Žiūrovų žvilgsniai į fotografijas.

 Iš „Fotografijos savaitgalio ’23“. Daivos Kairevičiūtės nuotraukos. 

 

Daivos Kairevičiūtės nuotrauka