Dainius Vanagas. Redaktorės diena

„Visi tie paveikslai labai gražūs. Bet kodėl juose vien tik nesąmonės, viskas netikra?"
Kasparas, 7 m.


 

Edmundas Unguraitis (Vilnius, Lietuva). Iš socialinės karikatūros konkurso „Vynas ir kava“Zigmantas Miskinis <zigmantas.miskinis@gmail.com> (Prieš 5 val.)
skirta man

Laba diena, panele Visockaite,
Nesuprantu, kaip čia yra, kad jūsų žurnalo vyriausiasis redaktorius neturi, taip sakant, elektroninio pašto. Tai ką gi jis, sakykit, veikia? Nors galit ir nesakyt, pats žinau, man svarbiausia, kad jūs, reiškias, dešinioji jo ranka, viską padarytumėt teisingai. Siunčiu rimtą, šiai dienai itin svarbų ir reikalingą straipsnį, perskaičiusi suprasit, ką turiu galvoj, manau, spėsit išspausdinti jau artimiausią penktadienį, o jei pavyks – dar anksčiau. Jei į pirmą puslapį netilps, tai toliau trečio prašom nestumt.
Zigmas Miškinis

Butinybe smogti.ZigmasMiskinis.doc
25K Peržiūrėti Atsisiųsti

***
Jurate Visockaite <juratevisockaite@gmail.com> (Prieš 2 val.)
skirta Zigmantui

Sveiki,
Dėkui už tekstą, tačiau jo nepublikuosime. Pirma, straipsnyje jūsų nuomonė neargumentuota, o turinys šmeižikiškas, netgi, sakyčiau, kurstantis neapykantą. Antra, tekstas vietomis nepaskaitomas dėl padrikų minčių ir katastrofiškai ilgų, painių sakinių, taip pat dėl barbarizmų pertekliaus ir bendros teksto netvarkos. Keliose vietose jūs netgi neištrynėte sau pasirašytų pastabų, tokių kaip: „papildyti", „ką aš čia turėjau omenyje?", „daugiau žibalo į ugnį". Jei visgi labai maga, bandykite perrašyti, tačiau būkite gerokai dėmesingesnis stiliui.
Red. J.

***
Zigmantas Miskinis <zigmantas.miskinis@gmail.com> (Prieš 2 val.)
skirta man

Na laba diena!
Taip ir nesupratau – kas jums nepatiko? Ar jūs išvis skaitėt tekstą? Man atrodo, kad ne, kitaip tokių niekų nerašinėtumėt. Jūs tik imkit ir džiaukitės.
Zigmas Miškinis

***
Zigmantas Miskinis <zigmantas.miskinis@gmail.com> (Prieš 2 val.)
skirta man

Ar gavot mano laišką? Tamsta, matyt, nesat darbo vietoj, kad atsakyti delsiat, kažkur savais reikalais bimbinėjat, o po to paleidžiat dūdas, kad kultūra, vadinasi, merdi, kad pinigų valstybė neduoda, gi matau jus per panoramą, jus ir panašias į jus, nes dar nežinau, kaip atrodot, bet jei dirbtumėt, bendrautumėt su rašytojais, spausdintumėt, tai ir būtų ta kultūra, bet va, prašom, visur biurokratai su belekokiais išmislais. Tai kaip dėl mano straipsnio? Kada įdėsit? Juk anam laiške galgi pašposijot tik, a?
Zigmas Miškinis

***
Zigmantas Miskinis <zigmantas.miskinis@gmail.com> (Prieš 1 val.)
skirta man

Tai gražiausia, dabar, vadinasi, tylėsit kaip kape!
Ką – aš tuščia vieta, mane, reiškias, galima trypti ir niekinti? Visokius babaužius spausdinate ir nieko, o čia mat stilius prastas. Tegu skaitytojas sprendžia, ką? O gal, sakysite, vietos nėra? Kaipgi nėra, kartą kitą tos paistalų poezijos, kur nieko suprast neina, o net jei ir eina, tai kas iš to, tik tuščias reikalas, nedėsit ir bus tos vietos, ir dar liks, galėsit skaitytojo atgaivai tuščių puslapių paspausdint. Mano straipsnis skaidrus kaip miško upelis, o jūs pavartykit tą savo žurnaliūkštį, vajetus, kiekvienas kad tik su gudresniu pavadinimu, kad tik kuo didesne klouno nosimi, kad kuo mandriau... Tai jau nemandrai nebegalima, nebetinka, ane? Jei normalus, reiškias, nepasiligojusia siela skaitytojas supras, kas norima pasakyti, tai jau kaip ir nesąmonė, nesėkmė? Sveikas, žvalus jaunimas išvis neturėtų trint subinių prie kompiuterių ir puikuotis savo, taip sakant, formos tuštumu, verčiau tegu geria parkeliuose alų, burkuojas, nerūpestingu krizenimu virpina medžių šakeles, bo šitas laikas, patikėkit, netruks prabėgt. Jūs, tamsta redaktore, geriau dirbkit su rimtais, brandžiais žmonėmis, tai gal ir žurnalas geriau atrodys. Va, kad ir dabar. Sakot, prastas mano tekstas, na tai, prašau, paredaguokit, patvarkykit, nagi, pamokykit mane mokytą. Žinote, kas sakoma apie kritikus? Kas jie tokie yra, žinote? Taip kad... Ir išvis – aš gi ne ant podiumo staipytis einu, aš Lietuvai kelią tiesiu, aš buvęs medžiotojas, pas mane ragų ant sienos tiek ir tiek, o dabar žulikus, tuos apsiskelbusius geradarius, šventeivas ir cirkininkus politikierius, iš kurių lūpų vien spiriukai byra, medžiosiu. Užuot čia išsidirbinėjusi, turėtumėt prie manęs tuoj pat prisidėti arba esate nevykusi pilietė, kaip ir krūvos kitų. O gal jūs viena jų? Ot būtų kiaulystė! Ot pašlemėkai, sukčiai, nevidonai, visur savo šnipų prikišę! Kiek jums moka, kad tylėtumėt, a? Kad atmušinėtumėt teisingumo ištroškusius žmones? Reikalauju atsakymo.
Rašytojas Zigmas

***
Jurate Visockaite <juratevisockaite@gmail.com> (Prieš 54 min.)
skirta Zigmantui

Redaktoriaus darbas tekstus redaguoti, o ne juos perrašinėti ar tiesiog parašyti – čia aš jums niekuo negaliu padėti. Užuot reiškęs nepagrįstas pretenzijas ir švaistęsis nemotyvuotais kaltinimais, verčiau savo energiją nukreipkite į rimtesnę veiklą. Šis žurnalas – ne turgaus aikštė, kurioje be skrupulų ir atsakomybės galite piktintis neįtikusiais asmenimis ar partijomis. Be abejo, redakcijos vardu dėkoju jums, kad rūpinatės leidinio kokybe ir siūlote įvairių patarimų, tačiau mes pasiliekame teisę atsižvelgti į juos arba ne.
Viso geriausio.
Red. J.

***
Zigmantas Miskinis <zigmantas.miskinis@gmail.com> (Prieš 45 min.)
skirta man

Ak, šit kaip! Šiais laikais, panašu, įprasta kautis mandagumu, a! Bet aš žinau, ką galvojate, o taip, kuo gražiausiai man atrašote, o su savo lygiai taip pat kaip jūs iškrypusiomis panelytėmis ir dukrytėmis juokiatės iš manęs – tai liurbis, sakot, ir vėl juokiatės. Štai ką jums pasakysiu: esate begėdė ir kitų negerbianti moteris, jūsų rankytės, dedu galvą, baltutėlės, ausytės švarutėlės, suknytė išlyginta, aromatas, o jergau... tarsi žydinčių gėlių pieva, visai kaip iš blizgių žurnalų, be prakaito lašelio. Bet jūsų akiratis tarsi giliai įmigusio lokio, kas ne jūsų rogėmis važinėjasi, to jums nei išgirst, nei suprast. Kad jums taip duotų dieną kitą su skalbimo lenta lediniam rudens paupy paplušėt ar provincijos mokykloje septintokams pamokas pravest, tai kaipmat pražvalėtumėt. O dabar gi jums vienodai šviečia, kas aplink dedas, kad viena pekla, ir jau iki kelių, jums svarbu, kad tik viršelis dailus išeitų ir kad tik kuo mažiau svarbų dalykėlį apšnekėtumėt. Pasakų pasauly gyvenat! Gal jums tas spektaklis ar koks eilėraščio posmas, ar kokia paveiksliuko, reiškias, prasmė yra vienintelė problema, su kuria savo gyvenime susiduriat? Tai jūs laiminga, tamsta! O redaktoriais laimingi žmonės būt neturėtų.

***
Zigmantas Miskinis <zigmantas.miskinis@gmail.com> (Prieš 36 min.)
skirta man

Netyčia išsiunčiau nebaigęs. Kažkas susispaudė. Žodžiu, juokitės, jei jums patinka. Bet, sakykit, kurgi laisvė, apie kurią visi taip šneka? Kur žodžio laisvė, a, kepurė dega? Tai kam tie laikraščiai, žurnalai, jei brukat man turgaus aikštę? Tai gal užsikalkit redakcijos langus ir išpilkit rašalo tūbas į kriauklę, jei jums tikri žmogaus rūpesčiai neįdomūs. Kaip čia dabar išeina? Jei pagal jūsų dūdelę nešoku, jei jau, taip sakant, nesu išpuikėlis, tai ką, vadinasi, nesu išvis? Viskas? Pati tikriausia tiesa, vadinasi, nieko verta, nes prastai užrašyta? Jūs tai man norite pasakyti? Įsikalkit į galvą: aš noriu būti išgirstas, ką, neturiu tokios teisės? Išvis, kokios jūsų pažiūros, ar tik nebūsit cenzorius, m? Man nereikia honoraro, galit nemokėti. Be to, girdėjau, tie jūsų honorarai... Tačiau nepasakokit man, kad jūsų nuomonė svarbesnė už manąją. Kurgi jūs matote neapykantos kurstymą ir šmeižtą? Jei jaunuolis myli merginą, tai tik kvėša gali manyti, kad šitai įmanoma kaip nors logiškai, taip sakant, racionaliai paaiškinti. Taip ir čia – jei kas nors yra idiotas, kodėl jūs norite, kad aš tai argumentuočiau? Ką aš žinau, kodėl vienas ar kitas debilas yra idiotas! Taip yra, nuoširdžiai ir natūraliai, ir kitaip nė būti negali, o jūs, redaktoriai, prisigalvojate visokių biesų! O gal jūs asmeniškai prieš mane nusistačiusi? Kuom gi jūs mane kaltinat? Gal tamstai nepatinka žydai, o jums kaip tik rodosi, kad aš – žyd(r)as? O gal nepatoginatės, kad mano straipsnis pernelyg geras, gal pavydite, kad ne jūs, o aš esu jo autorius, ne jūs, o aš bandau šią visokių buožgalvių nuniokotą šalį apsaugoti nuo visokių pašlemėkų ir demagogų? Aš laukiu. Laukiu! Gerbiama redaktore.
Zigmas Miškinis, rašytojas poetas

***
Jurate Visockaite <juratevisockaite@gmail.com> (Prieš 29 min.)
skirta Zigmantas

Jūsų teksto, kartoju, nespausdinsime, nes jis nedera su principais, kuriais vadovaujasi mūsų žurnalas. Netoleruojame jokių ad hominem apraiškų. Ir šis klausimas nediskutuotinas. Be to, taip mane užsipuldamas ir netgi įžeidinėdamas jūs peržengiate ribas, todėl paskutinį sykį prašau gerbti redakcijos laiką ir savo pagiežą reikšti tyliai, mintyse, antraip būsiu priversta imtis atitinkamų priemonių.
Red. J.

***
Zigmantas Miskinis <zigmantas.miskinis@gmail.com> (Prieš 23 min.)
skirta man

Kas tas ad honimem?
Klausykit, redaktore. Manote, jog turite daugiau draugų nei aš? Išvis –­ kas tą jūsų žurnaliūkštį skaito? Ir dar tas pavadinimas – Literatūra ir menas. Nei į tvorą, nei į mietą, čia maždaug suprask, literatūra – tai jau ne menas, o kažkoks prisiplakėlis? Viską jums tik nuvertint, nužemint... Matyt, pusę egzempliorių tarp savų išsidalinat, o likusią dalį pakurom sunaudojat... O pinigus šitam projektėliui, aišku, nuo biudžeto nusiurbiat? Užsiiminėjat chaltūra, tamsta, o teisėtvarka, žinoma, pro pirštus žiūri, pas mus kitaip nė nebūna ir ne tik dabar – jau seniai kitaip nėra, bet visiems į tai dantis nusibrūžint, geriau su poezija pasiseilėt... Klausykit, gerbiamoji, siūlau susitarti: jei imat mano straipsnį, aš pereinu per gyvenvietę ir tą jūsų tiražą akimirksniu išgraibsto. Ir dar pakartot reiks. Ir gal net ne sykį – mano giminė, žinokit, didelė, turiu vienuolika brolių ir tris seseris. Pakartotinis tiražas – ar jums taip kada nors yra buvę, a? Tad jūs pasvarstykit, pasvarstykit. Gi ne brudą jums kišu. Tegu žmonės sužino, su kokiais velniais jodosi.
Miškinis Z.

***
Jurate Visockaite <juratevisockaite@gmail.com> (Prieš 20 min.)
skirta Zigmantui

Red. J.

***
Zigmantas Miskinis <zigmantas.miskinis@gmail.com> (Prieš 19 min.)
skirta man

Jūs atsiuntėt tuščią laišką. Jums išsitrynė? Ką norėjote pasakyti? Jau spausdinat mano straipsnį?
Jūsų Zigmas

***
Jurate Visockaite <juratevisockaite@gmail.com> (Prieš 18 min.)
skirta Zigmantas

Red. J.

***
Zigmantas Miskinis <zigmantas.miskinis@gmail.com> (Prieš 17 min.)
skirta man

Ir vėl. Rodos, pas jus kažkas nebeveikia, gerbiamoji redaktore.
Neramu, Zigmas

***
Jurate Visockaite <juratevisockaite@gmail.com> (Prieš 15 min.)
skirta Zigmantas

Liaukitės.

***
Zigmantas Miskinis <zigmantas.miskinis@gmail.com> (Prieš 14 min.)
skirta man

O jei aš šiek tiek sumokėčiau. Už tą straipsnį. Ar tada išspausdintumėt? Dievaž, aš galiu, man negaila, gi ne dėl savęs. Tai kaip? Koks jūsų sąskaitos numeris? Galgi ne branginykė esat?
Z.

***
Jurate Visockaite <juratevisockaite@gmail.com> (Prieš 12 min.)
skirta Zigmantui

Jei norite išsipirkti vietą straipsniui, kreipiatės ne į tą leidinį.

***
Zigmantas Miskinis <zigmantas.miskinis@gmail.com> (Prieš 9 min.)
skirta man

Tamsta, esate bjauri ir užsispyrusi. Aš bandau akis jums atvert, parodyt, kaip viskas yra iš tiesų, kokios kiaulės po mumis rausiasi, o jūs tik purtot galvą ir viską neigiat, bailumas, sakau jums, bailumas! Ar, tamsta, bent kiek gaudotės istorijoj? Toks britų politikas Boldvynnas, Hitleriui pradėjus Europoj ūžaut, irgi manė, kad nieko rimto iš to neišeis, kad reikia gražiai pasiderėti, pasibičiuliauti, prisilaikyti etiketo šmetiko ir ta arijų baidyklė nurims. Na, matot gi. Niekas niekada nieko neišmoksta. Aš, tarp kitko, jūsų atsiprašymo, kai visi būsim priversti lankstytis tai aplink pirštą mus apvyniojusiai slaviškai kiaulei, nepriimsiu, galit nesitikėt. Per tą savą aklumą jūs, matyt, labai nelaiminga, ar ne? Gal neturit su kuo išsikalbėti? Gal norėtumėt susitikti? Išgertume po kavos puodelį su brendžiuku, apie straipsnį pakalbėtume.

***
Jurate Visockaite <juratevisockaite@gmail.com> (Prieš 8 min.)
skirta Zigmantui

Užblokuoju jūsų elektroninio pašto adresą.

***
Sigizmundas Miskelis <sigiz.miskelis@yahoo.com> (Prieš 0 min.)
skirta man

Kažkas nutiko. Nebegaliu jums siųst laiškų, matyt, tas jūsų kompiuteris visai grabais išėjo. Bet pabandžiau savo atsarginę dėžutę, ogi žiūriu – viskas kruta kaip laikrodis. Kol šnekučiavomės, spėjau parašyti dar vieną straipsnį, daug geresnį už pirmąjį. Šitas jums tai jau tikrai patiks. Paskaitykite. Oi kaip prigriebsime tą praplikusią pamaivą, tamsta redaktore, oi prigriebsime ir dorosim dorosim dorosim...

Auganti darbininku pizono gresme.ZigmasMiskinis.doc
14K Peržiūrėti Atsisiųsti