Dea Loher. Šalis be žodžių

„Kaip ten buvo? Klausiama iš Afganistano sugrįžusios dailininkės, bet jai trūksta žodžių. Siaubas, kurį ji ten išvydo, ją nutildo. Viduje kova šėlsta daugiau nei žodžiais." (Reuß Jürgen. „Land ohne Worte – Dea Lohers afghanischer Monolog". http://www.nachtkritik.de)
Vienos ryškiausių šiuolaikinių vokiečių dramaturgių Dea Loher 2007 m. parašyta pjesė „Land ohne Worte" sulaukė didelio susidomėjimo ne tik Vokietijoje, bet ir visoje Europoje. Pjesės, sukurtos rašytojai sugrįžus iš karo nuniokoto Afganistano sostinės, centre – dailininkė, kuri retrospektyviai pateikia savo išgyvenimus ir patirtą siaubą karinių neramumų kamuojamoje valstybėje. Menininkė kelia klausimus apie kūrybinės veiklos reikšmę žiaurios realybės akivaizdoje.
Lietuvoje Dea Loher vardas žinomas iš Gintaro Varno sukurtų spektaklių Kauno valstybiniame dramos teatre („Nekalti", 2005, „Ruzvelto aikštė", 2008). Perskaičiusi šią pjesę supratau, jog ji galėtų būti labai aktuali šiandieniniame Lietuvos teatro kontekste ne tik dėl keliamų klausimų, bet ir dėl diskurso tarp dviejų tokių skirtingų šalių kaip Lietuva ir Afganistanas.

Vertėja

Nuotrauka iš www.arche-editeur.com

I

ir kai manęs paklausia
kaip buvo

na
na
na
na kaipgi buvo

tuomet aš nesakau
nieko
ir kai jie reikalauja
pasakok
tuomet galvoju
apie ką gi

jei būčiau dailininkė
čia tik pavyzdys
tai būtų paprasčiau
nors klausimas

galėčiau atsakyti
anksčiau
gana ilgai
kūnai buvo sureikšminami
po kurio laiko
tai pasikeitė
galiausiai bet kokie
kūnai kartais nuogi kartais ne
iki išprotėjimo tikslūs
sužeidimais randais siūlėmis paraudusiomis ertmėmis
kūnai supuvusios lašišos spalvos
substancija kaip kiaulės odos grubi riebi kremzlėta
aiškiai įžiūrima kiekviena skaidula
paryškintas neišvengiamas puvimas
dar ilgą laiką bus madinga
pabaisa virtęs žmogus rodo savo menkumą
kad būtų jam pareikšta užuojauta

buvo vienas iš mano etapų
kai aš susimąsčiau
kur kiekvieno gydytojo pranašumas prieš dailininką
anamnezės tikslume ir anatomijoje
galbūt aš galiu tapyti lūžius plyšimus luošumą
aš tai dariau tai buvo seniai
dabar greičiau tolyn tiesiog tolyn jau iš klaidų pasimokyta
mano širdyje žaizda mažutė apvali akivaizdi begalinėkaip kartą cigaretės prasvilinta oda
to turi užtekti kaip prisiminimo
( n u t y l a )

ir iš naujo
bandyti kurti vaidmenį užuot kalbėjus apie save

iš esmės tai bankroto skelbimas
dvigubai
pasislėpti už žodžių
už spalvų
jei tai būtų lengviau
aš būčiau dailininkė

klausimas
vis iš naujo ne-
pasiduoti
ir iš naujo
savęs ne-
klausti
leisti sau ne-
klausinėti savęs
( j u o k i a s i )
tapyti toliau
( n u t y l a )

arba tas grožio poreikis
niekas juk nepripažįsta
kas iš tiesų yra gražu
draugo kvapas pavyzdžiui
su jo labai specifiniu pažastų prakaitu
ir vėl iš karto kyla klausimas
kaipgi tai nutapyti
arba vienas kvadratinis metras gatvės grindinio
persiko kauliukas pusė bato pėdsako
spalvotos dėmės stiklo šukė
benzino dėmė su trim lapeliais šaka
ir dabar
tai ant sienos pakabinta be rėmų
tai jau yra menas
dar daugiau
tai yra grožis
tik truputį pakeisti požiūrį

tai buvo mano mintys
iki atvykstant į K.1
pabandžiau padaryti keletą dalykų
bet nieko gero neišėjo

tik paviršiai pavyko
daug mielų paviršių

tas už to
tas po tuo ten bet aš negalėjau
maniau kad įstengsiu
o negalėjau

tačiau buvo beveik apsispręsta
tad ir toliau

o po to tai
( n u t y l a )

žinote tas dailininkas
R.2 kuris man labiausiai patinka
apie jį kartą vienas pasakė3
he was making an environment
where your whole spirit becomes isolated4
tai yra tai
ir tuomet
you just have to deal with it
he helped you deal with yourself5

provokuoti man nieko nereiškia
bet kur lieka skausmas
...
Ir laimė
( n u t y l a )

žinote tas dailininkas
R. kuris man labiausiai patinka
apie jį kartą vienas pasakė
he was making an environment
where your whole spirit becomes isolated6
tai visai nėra tai
jei tikslas toks – tai visiškai neteisingas
teisinga yra priešingai
pabandyta turi būti
where your whole spirit connects to every­thing7
jei tai vėl nenuskambėtų itin menopopulistiškai
ir tartum
kada nors
tačiau vis tiek
rezignacija
...
klausimas
ir laimė

II

turi būti atsisakyta visų daiktų visų pras­mingų dalykų turi būti atsisakyta visų formų tuo aš buvau įsitikinus
nes kiekvienas daiktas iškart įgyja tokią beprotišką prasmę jeigu tu kurį laiką tapai tik lazdyno krūmus tai reiškia aha grįžimą prie gamtos tartum objektas tikrai svarbus būtų toks jis ir yra bet ne pats savaime Sezanui jo obuoliai ir kriaušės buvo reikalingi ne todėl kad jis buvo vaisių tapytojas bet dėl to kad jis norėjo per spalvą ištirti stalo erdvę su daiktais joje ir kartu lauke buvusią šviesą kaip ji keitė aplinką per tūkstantmečius tas pats kalnas ir būtent tas pats bet ne toks pat cha cha
dabar malonus nukrypimas piktinantis skambus klausimas kodėl tiek nedaug tėra gerų tapytojų moterų aš negaliu paaiškinti jeigu sąžiningai tai aš niekad tuo nesidomėjau bet kuriuo atveju manoma kad yra tiek nedaug gerų tapytojų moterų tad apie jas reikia sudarinėti atskirus katalogus kurie vadintųsi women in art8 ir būtų rengiamos išskirtinės parodos mažiausiai ten su 1x georgia o'keeffe9 ir dar garantuotai jos petunijos žiedas bet ne jos žvėries kaukolė perbalusi dykumoje
kodėl
kalbama apie pojūčius
čia petunija ten kaukolė su ragais
ką žmonės jaučia priimtinai apžiūrinėdami petuniją ir ką jie pajunta žiūrėdami į kaukolę
man tai mįslė
petunija man tūkstantį kartų labiau nepriimtinesnė negu ta žvėries kaukolė kadangi petunija yra per graži per tobula ir tai reiškia tave apgauna visas tas paveikslas jis tave taip apgauna kad aš galiu pabėgti su riksmu tas visas paveikslas taip dirbtinai šypsosi tau pažvelki koks švelnus ir lengvas yra gyvenimas petunija tai toks įspūdingo gyvenimo modelio paveikslas ir dar toksai erotiškas kad aš galėčiau apsivemti bet žmonėms patinka tokia alternatyva
yra toks principas įdėti nugaišusį gyvūną su skruzdėlėmis į stiklo vitriną pavyzdžiui užtikrinti pakankamą deguonies kiekį ir žiūrėti kaip skruzdėlės kruopščiai tai naikina gerai tat žinoma yra kabutėse damien hirst10
kas man įdomu
iš to padaryti spalvotą paveikslą
paviršius paviršius paviršius nieko konkretaus
visa kas atpažįstama pradingsta
elnio gaišena raudona skruzdėlės geltonos kaulai pilki
pavadinu visa tai nr. 19 ir galerininkas gali pridurti raudona geltona pilka
tai šimtas tūkstančių skruzdėlių kurios kaip tik čia graužia negyvą elnią
ko vėliau nei vienas žmogus neperpras
bet tas kuris stovi priešais šį paveikslą patirs tą patį jausmą tartum
matydamas realų vyksmą
tai yra kaip tik tai nuo ko tai ir priklauso
taip taip taip mokėti tapyti
tai yra tai ką aš noriu pasiekti
tai yra tikslas
nerimas kutenimas kandimų ir dūrių vilnys ir rūgštys ėda skylėmis akijančią odą pykinimas smarvė oda alpėjimas durpės mažučiai kiaušinėliai
galiausiai švarūs kaulai
gyvastingas laidojimas išviešintas ratas gyvybės
kada nors sudygsta žolė kuriame nors kampe
palengvėjimas švara prisikėlimas atpirkimas
ir visa tai viename dideliame paveiksle
raudona geltona pilka
tai yra menas

kaip tat buvo arogantiška
arba tik nepasiekiama

ir skausmas
ir jei tai būtų buvęs paskutinis mano tapytas paveikslas
ir jei tai būtų paskutinė mintis
kurią aš galėčiau perteikti

provokuoti man nereiškia nieko
skausmas
turi būti skausmas
visados esantis
ir laimė

III

taigi visa tai dėjosi iki kol aš atvykau į K.
aš manau aš buvau tam pasiruošus
bet pasirodo dar ne
ir po to juk
taigi
aš nieko nebežinojau
nebežinojau kaip
visa tai gali derintis su
tapymu
( n u t y l a )

ką galima tapyti
ko ne
kai
viskas vėl atvira
viskas vėl uždara

negaliu pamiršti vaizdų
vaizdų suprantate
ne spalvų ne paviršių nieko abstraktaus
konkrečių
scenų
concrete scenes

and then
you are stuck11

tas beprotiškas kūnų išsekimas
toks slopinantis kad rytais vos išsėdima ant lovos krašto

you are stuck
once you've been there12

ir kada tu išvyksi
tavęs ne-
klaus
kada sugrįši atgal
ten iš kur
tu atvykai
ne
kada tu išvyksi

aš nežinau matyt yra taip jog aš niekada neišvykau

vieną naktį K. sapnavau kad nykštį smilių ir didįjį dešinės rankos pirštus vieną po kito nusikirtau mažu aštriu kirveliu
taip tiesiog atsitiko nukirtimai buvo švariai apsiūti
odos gabalėlis kaip kepurytė uždėta ant krumplių ir neskaudėjo bet buvo keistas jausmas tik du likusius pirštus teturėti arba tų trijų tų svarbiausių trijų tų imančių trijų nebeturėti
tas pats lyg trūktų visos rankos
tai reiškia kad nebegaliu daugiau tapyti tai reiškia nebegaliu daugiau
tapyti
( n u t y l a )

pabusti pabusti
pabusti

taip smarkiai sukasi pasaulis vadinasi žemė sukasi taip smarkiai ir pasaulis sukasi kartu
tarė žmogus kuris sugrįžo iš karo ir dabar sėdi invalido vežimėlyje

kai manęs paklausia
ar noriu ką nors pakeisti
( n u t y l a )

anksčiau
jei manęs būtų paklausę
ar aš noriu ką nors pakeisti
tapyboje
atsakymas būtų taip
manau kad taip
ir net jei būtų tik vienas
vienas vienintelis žiūrovas kuriam kažkada

pavyzdžiui
aš sakiau
paveikslui
svarbiausia yra
būti tiesiog būti ir tai savaime suprantama
ir nekvestionuoti
ir viskas gali būti arba viskas yra tai kas esi tu
kai tu tai matai
jokių abejonių
tai leidžia tau įeiti ir palieka tau erdvės

karas vyksta ne paveiksle
bet patirtis kurią įgyji
ji priklauso nuo to
nėra ko suprasti

reikia išdrįsti padaryti kažką
kartais apsikvailinti
bet tuomet vėl
išdrįsti padaryti kažką
išdrįsti apsikvailinti

you've seen the surface
pretty much the surface
but you feel what's beneath
you know it
don't you13

ir tai pasakyti yra mažų mažiausiai juokinga
iš tokių spąstų nėra pabėgimo
yra tik

kažko naujo pradžia

IV

klubo savininkas sako man taigi jūs atvykote į K. idant nupieštumėt šį miestą gal jau ir įsivaizduojate kaip tai atrodytų gal vieną egzempliorių galėčiau savo klube pasikabinti akimirkai sulaikiau kvėpavimą ir jam sakau na taip aš manau tikriausiai nutapysiu triušiukus kurie čia jūsų brangioje besivaidenančioje oazėje per žoles strikinėja arba nutapysiu popietėje puikų baseiną su priešakyje džintoniką siurbčiojančiais jaunuoliais tapysiu kaip prakeiktas hockney14 bet jaunuoliams trūks rankos ar kojos arba galvos nes jie bus užmynę ant šūdinos minos iki tol kol dar galėjo išmokti plaukti įsivaizduojate
jis trumpai pamąstė ir tarė iš tiesų tačiau mūsų klube nėra minų aukų
ir aš tyliai susijuokiau

galbūt galėčiau aš tapyti kalnus gal kalvas gal kalvų masyvus virš kurių mes skrendam valandų valandas per kuriuos mes važiuojam valandų valandas bet aš nežinočiau kaip įsivaizduoti minų ugnis dabar vis girdžiu užminuota teritorija arti dešinėje ir kairėje nuo gatvės raudoni akmenys balti akmenys užminuota teritorija išvalyta teritorija pastatai iš molio perkirsti baltais ženklais kaimenių savininkai varo savuosius gyvulius pirmyn pirmyn ir pro šalį kai saulė pakyla vyrai suglaudžia savo delnus į plokščias kriaukles kuriomis semia šviesą ir prausiasi veidus porą kartų trejetą kartų jie leidžia vandeniui tekėti per veidus šventa šviesa tie vyrai ginkluoti

kitą naktį K. aš sapnuoju vyrą šviesūs trumpi garbanoti plaukai nuogas iki pusės jis gyvena kartu su tigru didžiulėje tuščioje teritorijoje betoninėje aikštėje tokioje kaip oro uostas K. toliau driekiasi tvora (tas vyras neatrodo nei kaip kovotojas nei kaip kareivis o tigras yra tigras) yra karšta danguje kabo debesys šešėliais krenta ant betono jis jį dresuoja jis jį dresuoja aš juos stebiu tačiau nieko nejaučiu

kareiviai patruliai dulkės avys riebiauode­gės ir dieną ir naktį šūdo smarvė visur kur tu eini tas jausmas niekur tavęs nepaleidžia lyg nuolat būtum tame purve ir niekada pakankamai negautum oro
naktį pabudus suplėšau marškinėlius iš baimės uždusti
sausuma pamažu sausėji
iš vidaus

ketvertas vaikų šalia tėvo įsitaisę stačioje gatvėje ir visi tupėdami plikom rankom bando pagauti besibaigiantį vandenį tarsi būtų aptikę gaivinančią kalnų versmę o jis teka žemyn toliau viršuje į vandens griovelį ožka šlapinasi dvi moterys turguje derasi dėl vieno sintetinio kilimo su įspaustu raštu berniukas siūlo migdolų dribsnius ant padėklo sukrautus į piramidę peilio ašmenys tas garsas atsiveriančio moliūgo priverčia visus atsigręžti

pabusti pabusti
pabusti

kvepia dezinfekcijos priemonėmis kvepia įdegiu kvepia krauju kvepia dyzelinu elektros generatorių burzgimas tarsi metalinių širšių spiečiaus už smėlio maišų barikadose ventiliatorius karštį išmaišo kas porą minučių pavymui kareiviškam batui užsitrenkia barako durys ir uniformuota gydytoja pasilenkia prie manęs so you have come to k. to make some paintings don't breathe now15
ji iš lėto lašina skysčius į mano ranką
don't breathe16
taip dienos praeina savaitės mėnuliai
nekvėpuojant
sunkiasi karštis į kūnus
žemė oras vanduo kvapas ir kalba
you get sick from breathing this air17
taigi taip buvo
bet tai dar ne pradžia

you've seen the surface
pretty much the surface
but you feel what's beneath
you know it
don't you18

V

sukurti baltą
kuri tavo baimę atspindėtų
baltą be išėjimo
nepakeliamai ryškiai spindinčią kaip saulės statmeną šviesą vidurdienį
baltą į kurią žiūrint tenka užmerkti akis
ir kai užmerki jas veikia
šviesa po
vokais ir sukelia
galvos skausmą ir galvoji kad
užuodi karštį kol jis
lūpų minkštimą nusvilina kol
odą nudegina
šviesa prieš jai
sprogstant

ji išnyra vieną popietę už manęs iš pradžių per pora žingsnių paskui iš lėto pasivydama ir aš akies kampučiu ją matau jai daugiausiai aštuoneri šalia jos eina vyras tas vyras ištiesia ranką parodo į mergaitę jis užkalbina mane tylomis atkakliai į jį žiūriu į mergaitę einu tolyn išsigandusi mėginu savo išgąsčio neparodyti jie abu apsupa mane jisai iš kairės jinai iš dešinės tada vėl abu iš vienos pusės kartais jie truputį atsilieka ir vos tik pamanau kad jie pasišalino pasigirsta priekabus vyro kalbėjimas prie pat mano ausies jo ištiestas delnas priešais mane aš galėčiau sustoti mes galėtume ženklais susikalbėti akimis rankomis bet nesmagumas veja mane tolyn mergaitė dabar jau be paliovos bėga šalia manęs ji nepasiduos ji manęs nebepaleis ji mane visada lydės ten kur bandyčiau pabėgti ir kada tu paspruksi niekada niekada daugiau niekada ji čiumpa mane už rankovės už alkūnės negailestingai mane sekantis mažas paukštis ir jos ranka nuslenka prie veido prie burnos taip kad aš kiekvieną kartą nevalingai užsižiūriu iš paskos tas vyras nusmaukia skarelę jai nuo galvos jos rankos apnuogintos jos kiaušas plikas jos galvos ir abiejų rankų oda nudegusi veidas sukepęs oda jos tamsiai raudona beveik ruda be jokio plaukelio ir pilna mažų raukšlyčių lyg jai būtų persodinę mažo drambliuko odą blakstienos nuleistos ir jos atviroje burnoje nėra nei vieno danties ji atrodo kaip senė ji nekalba ji regis niekuo negiminiška man jos akys šviesiai rudos ir vienu pirštu ji vis beda vėl ir vėl ir vėl į savo išplėstą bedantę burną iš kurios ji man iškiša sopulingą liežuvį

where your whole spirit becomes isolated19

juoda ir ruda
kai mane vėl apleidžia drąsa
kai apima baimė
noras tapti nematoma
ir išnykti tame
ką aš darau

kad galėčiau tylėti
( n u t y l a )

kitą dieną
dvidešimt vyrų ir viena moteris
visi vyrai galiausiai išėjo
ir aš likau su ja vienumoj
per karą būdama išeivijoje
ji parašė 17 romanų ir
1 autobiografiją
niekas nebuvo išspausdinta
ji paslėpė rankraščius
jai 63-ieji metai
ir kalba tik jeigu kas to pareikalauja

niekas nenori tokio gyvenimo
niekas nenori su tokia susitapatinti

tokio gyvenimo nenori
niekas nenori su tokia
identifikuotis niekas to nenori ir aš ne aš
su ja neturiu apskritai
nieko bendro
neprabylu
čia ne aš
klausimas
klausimas klausimas
suluošina tylėjimui
aš nenoriu tokia būti
jokiame kitame gyvenime

šalyje be žodžių
( n u t y l a )

sukurti baltą
kvadratas plokštuma lyguma
tai kas neaštriai nueina iki kampų
nesiveržia aiškiai apsiriboti
per staigiai pasibaigti
baltą
kurią apatiniame pakraštyje sulaiko
plonos geltonos linijos
o viršutiniame pakraštyje šiek tiek platesnės raudonos
tarsi abi linijos būtų ne visiškai tiesios
bet tęstųsi truputį virpėdamos
nuvestos lengva ranka baltos spalvos atšakoje
horizontaliai per patį vidurį juodas štrichas
kuris į viršų ir į apačią meta pilką šešėlį

pavadinčiau tai
mergaitė su liežuviu ir oda ir ugnimi
WITHOUT WORDS20

you've seen the surface
pretty much the surface
but you feel what's beneath
you know it
don't you21
and listen to them the giggling chatting loud22 rankos išpieštos raudonais ornamentais delnuose ir pirštuose
pirštų paviršius
juodai apvestos akys
before we land in paris they go to the toilet
they put off everything their veils and shawls they change their clothes
they put on high heels and earrings lipstick and make their nails23
sušnibžda mano kaimynas ir paglosto mano ranką
kuri dabar nuoga
and when they come out
they are very very sexy
very very sexy24
jis tyli
and you
you are stuck
once you've been there
you will always want to get back
and stay
you stay25

VI

dailininkas kuris man labiausiai patinka
žinoma retkarčiais tai keičiasi
bet dailininkas kuris man labiausiai patinka
dabar ir visados
jis
( n u t y l a )

prieš mirtį jis labai depresavo ir
buvo prižiūrimas bet
nemanau kad tai buvo priežastis

sakoma jo paveikslai tapo niūresni
manau kad tai netiesa
jis naudojo tamsias spalvas
rudą ant rudos
juodą ant rudos
visa tai iškabinta ankštame kambaryje
beveik be dienos šviesos
ir vis dėlto
paveikslai švyti
spalvos šviečia
jos dega iš vidaus
juoda kuri dega pati iš savęs
reikia tai įsivaizduoti
lyg tamsiausiame miške staiga pasirodytų spindulys

( i l g a t y l a )

taip tai kičas žinau

jis
jis vieną naktį
persipjovė pulsuojančias venas
ir nukraujavo
manau

jis manau
nebeturėjo daugiau paveikslų
suprantate

once you've been there
you are stuck
and you'll always want to get back26

ir skausmas
ir laimė

VII

dabar esu lauke ir
sėdžiu prieš savo sienas
atsistoju ir išjungiu muziką kad
galiausiai įsivyrautų ramybė ir aš
galėčiau išgirsti tylą
vėją dykumoje
šunų kaukimą naktį gatvėse
dabar sugrįžau ir
valandų valandas žiūriu į lango rėmo kryžių
šviesos neįjungiu ir
kai sutemsta
galiausiai einu į lovą
atviromis akimis
ir laukiu kad apgaubtų mane karštis
( n u t y l a )

ir kai manęs paklausia kaip buvo
...
na na na na
you are stuck
and you'll always want to get back27

baltos aš nerandu
viskas ką randu yra
tamsiai raudona ruda juoda
rudai rudai juodai raudona
medis ugnis pelenai
dykuma žingsnis sprogimas
dangus žaibas pragaras

norėjau tapyti šviesą

molio namai šliuožia šlaitu žemyn užtvertos gatvės kariniai gaisrų griuvėsiai ožkos ieško ėdalo išdžiūvusioje upės vagoje tarp šiukšlių ir fekalijų šydu prisidengusi moteris maldauja banknoto vienas vaikinas nutraukia jos skarą įsikabina į jos ranką nori atimti jos pinigus ji rėkia jis trenkia ji krinta žengia jam iš paskos banknotas plyšta vaikinas sprunka su puse pinigo nuo jos ji suklumpa ant žemės dangaus mėlynumo jos šydo klostės uždengia ją tai lyg išsiskleidusi vėduoklė lyg žmogus po apsiaustu nors labiau lyg katė ant kurios vyras klastingai užmetė maišą ji nutuokia viską ir tupi išsigandusi vienas kvėptelėjimas kol vyras maišą užriša ir nutempia ją paskandinti upėje

aš stebiu
ką nupiešė jis
kaip jam pasisekė išsilaisvinti
iš visko
vaizdai scenos
balastas
vienas apie jį pasakė
he was making an environment
where your whole spirit becomes isolated28
tai yra tai
ir tada
you just have to deal with it29

you have to deal with yourself30
provokuoti man nieko nereiškia
bet kur lieka skausmas
...
ir laimė

 

1 Autorė turi omenyje Kabulą, Afganistano sostinę (vert. past.).
2 Markas Rothko (1903–1970) – amerikiečių dailininkas, gimęs Latvijoje, vienas žymiausių pokario Amerikos abstraktaus ekspresionizmo kūrėjų (vert. past.).
3 Brice'as Mardenas (g. 1938) – amerikiečių dailininkas, minimalistas. Viename interviu apie dailininką Marką Rothko 1997 metais su juo kalbėjosi žurnalistas Markas Rosenthalis (vert. past.).
4 Jis kūrė aplinką, / kur tavo dvasia tampa izoliuota (angl.).
5 Tu tiesiog turi su tuo susitvarkyti, / jis padėjo tau susitvarkyti su pačiu savimi (angl.).
6 Jis kūrė aplinką, / kur tavo dvasia tampa izoliuota (angl.).
7 Kur tavo dvasia su viskuo susijungia (angl.).
8 Moterys mene (angl.).
9 Georgia O'Keeffe (1887–1986) buvo amerikiečių menininkė, amerikiečių modernizmo atstovė (vert. past.).
10 Damienas Stevenas Hirstas (g. 1965) – anglų menininkas, verslininkas ir kolekcininkas (vert. past.).
11 Ir tada / tu esi užstrigęs (angl.).
12 Tu esi užstrigęs, / vienąkart buvęs ten (angl.).
13 Tu matei paviršių, / daugiau mažiau paviršių, / bet tu jauti tai, kas yra po juo, / tu tai žinai / ar nežinai (angl.).
14 Davidas Hockney's (g. 1937) – anglų tapytojas, scenografas, fotografas (vert. past.).
15 Taigi jūs atvykote į K. kad nupieštumėte keletą paveikslų / dabar nekvėpuokit (angl.).
16 Nekvėpuok (angl.).
17 Jūs susirgsite nuo kvėpavimo šituo oru (angl.).
18 Tu matei paviršių, / daugiau mažiau paviršių, / bet tu jauti tai, kas yra po juo, / tu tai žinai / ar nežinai (angl.).
19 Kur tavo dvasia tampa izoliuota (angl.).
20 BE ŽODŽIŲ (angl.).
21 Tu matei paviršių, / daugiau mažiau paviršių, /bet tu jauti tai, kas yra po juo, / tu tai žinai / ar nežinai (angl.).
22 Ir klausykis garsaus kikenimo, kalbėjimo, kvėpavimo (angl.).
23 Prieš nusileidžiant Paryžiuje jos nueina į tualetą, / nusiima viską, vualius, skaras, / pasikeičia drabužius, / apsiauna aukštakulnius, užsisega auskarus, pasidažo ir nusilakuoja nagus (angl.).
24 Ir kai jos išeina, / jos būna labai labai seksualios, / labai labai seksualios (angl.).
25 O tu, / tu esi užstrigęs, / vienąkart buvęs / tu visada norėsi sugrįžt / ir pasilikt, / tu pasilik (angl.).
26 Vienąkart ten buvęs / tu užstringi / ir visada norėsi sugrįžti (angl.).
27 Tu užstrigai / ir visada norėsi sugrįžt (angl.).
28 Jis kūrė aplinką, / kur tavo dvasia tampa izoliuota (angl.).
29 Tu tiesiog turi su tuo susitvarkyti (angl.).
30 Tu turi susitvarkyti su savimi (angl.).

Iš vokiečių kalbos vertė Elzė Gudavičiūtė.
Konsultavo vertėja Eglė Skeiverytė-Razauskienė

Jono Rustemo piešinys