Gabriel ROSENSTOCK

Gabrielis Rosenstockas (g. 1949) – airių poetas, eseistas, vertėjas. Taip pat parašė romanų bei pjesių. Didžioji kūrybos dalis parašyta airių (gėlų) kalba.

Išvertė Samuelio Becketto, Williamo Butlerio Yeatso, Francisco X. Alarcóno, Seamuso Heaney'o, Rabindranatho Tagores, Günterio Grasso ir kitų autorių kūrybos.

Puolęs angelas

Jam pranešė, kad jį užmūrysią,
nes jis sulaužęs įžadus.
Palaukite, sušuko Hermanas. Per naktį, leiskit,
parašysiu knygą,
kuri išgarsins šitą vienuolyną,
sukursiu Bibliją nuo pat pradžios lig galo,
be visa to,
šiam rankraštyj įamžinsiu išmanymą žmogaus,
jo kauptą ligi šių Viešpaties metų.
Amen, vienuolių choras pritarė.
Bet nakčiai nė neįpusėjus, suprato Hermanas,
kad užduotis ši neįveikiama,
kad niekam neįveikt jos. Liuciferiui jis meldės:
pagelbėk man, ir sielą atiduosiu.
Išdygęs velnias griebės rašliavos,
lig paryčių jam prakaitas varvėjo,
jis brėžė, gremžė, net dūmelis rūko
nuo veleno tamsiom gašliom sruogelėm,
raudona jo viena akis tvinksėjo,
kol užbaigė šį triūsą, Velnio knygą,
paties rašytą Bibliją!
Įspaudė atvaizdą viduj
dėkingas Hermanas
kanopinio pritūpusio,
ragais į viršų styrančiais.
Bet greitai Hermanas gailėjos savo pažado
ir žodžiais magiškais Liuciferį nugynė:
PUTON PURPURON
DIRANX
CELMAGIS
METTON
ARDON LARDON
ASSON CATULON!
Šie žodžiai lobis, prisimink juos,
kartok neužsikirsdamas –
jei sielą Puolusiajam angelui parduotum.

 

Žodis

Jie turi žodį Ugnies Žemėj:
Mamihlapinatapai –
Tai žvilgsnis įremtas į vienas kitą,
Besiviliant, kad priešinė šalis
Atliks taip trokštamą veiksmą
(Troškimą abiejų šalių),
Kurį atlikt tačiau
Nė viena jų
Neturi ryžto.


Iš anglų k. vertė Sonata Paliulytė

Pompėjai. Ramintos Važgėlaitės nuotrauka