Rolandas Kaušas. Anomis dienomis

Anomis dienomis aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai varė Dievą į medį. Bet šiandien jau taip nėra. Nes jis jau medyje.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais užvirė tokią košę, kad net Dievas negalėjo išsrėbti.

Anomis dienomis aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams besėdint Palangos vyrų pliaže, moterų pliaže apsireiškė Dievas. Ir jau ne pirmą kartą jis taip pasielgia.

Autoriaus autoportretas
Subodh Gupta darbas. Ievos Mikalkevičiūtės nuotraukos.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais rūpinosi dangaus karalyste, nes visa kita bus pridėta, bet Dievas ne taip viską suprato ir užsisakė dar vieną alaus.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, užsidėję dideles kepures, mosikuodami ilgomis lazdomis sakė ypač svarbius dalykus. Dievas nespėjo visko užsirašyti ir todėl vėliau jam labai atsirūgo.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais stebėjo iš debesies kyšančias Dievo kojas ir supratę, kad gavo ženklą, padarė rinkliavą.

Anomis dienomis Dievas aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų restorane norėjo užsisakyti duonos, nužengusios iš dangaus, bet bebuvo likęs tik patiekalas „Palaidokit Mane su Kunigu“.

Anomis dienomis, paryčiui, aukštieji kunigai su rašto aiškintojais šėrė gyvulius, laistė agurkus ir taip jiems ilgu pasidarė. Bet paskui jie stipriai papusryčiavo ir viskas stojo savo vietosna.

Anomis dienomis Dievas su lesbietėmis, gėjais ir seniausios profesijos atstovėmis pasirašė slaptus protokolus ir aukštiesiems kunigams su rašto aiškintojais ilgai užtruko, kol iki jų prisikasė.

Anomis dienomis kad sužydo pieva, kad sužydo, kur tik akys užmato, ir taip buvo gera, bet jau buvo laikas į bažnyčią, kaip Dievo prisakyta.

Anomis dienomis astronomas Šmukštaras pamatė Dievą, bet aukštieji kunigai su rašto aiškintojais jį sugėdino.

Anomis dienomis Kindziulis, Dievas ir Paskenduolė ieškojo grybų, o aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ieškojo Dievo ir grybą pjovė.

Anomis dienomis (duris buvo sukausčiusi baimė) pasirodė Dievas pilna kuprine alaus, rūkytos skumb­rės ir naminės duonos ir visus nuramino sakydamas: „Imkit ir valgykit.“ O paskui dar išdalijo po raugintą agurką ir baimę kaip ranka nuėmė.

Anomis dienomis Dievas su Maironiu, sumerkę kojas Dubyson, tyliai grožėjosi besimaudančiais Dievo sutvėrimais, o aukštieji kunigai su rašto aiškintojais zujo aplink, bandydami tylą pasukti palankia vaga.

Anomis dienomis seniausios profesijos atstovės pasikvietė Dievą į svečius, bet aukštieji kunigai su rašto aiškintojais tokio skyrelio Biblijoje nesurado ir todėl atstovus pasikviesdavo tik niekam nematant.

Anomis dienomis, gūdžią rudens dieną, neblaivus Pričkus šnekino sulytą šunį. Visai kaip aš, pasakė Dievas, bet tyliai tyliai, kad aukštieji kunigai su rašto aiškintojais neišgirstų.

Anomis dienomis, prasidėjus Trečiajam pasauliniam karui, Dievas nebežinojo, kur dėtis, ir išjungė šviesą. Bet aukštieji kunigai su rašto aiškintojais mokėjo pašventinti ir tamsą.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais beldėsi į duris ir klausinėjo Dievo, ar jis vartęs Bibliją. T. y. Dievo žodį. Bet Dievas apsimetė, kad jie ne ten pataikę.

Anomis dienomis, kai Dievas dar buvo jaunas ir nebijojo garsiai juoktis, aukštieji kunigai su rašto aiškintojais pripiešė jam barzdą ir išvadino jį „tėve mūsų“.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais suskėlė tokį pamokslą, kad net įsivarė rakštį ten kur nesueina. Todėl Dievas į sakyklą niekad ir nelipdavo.

Anomis dienomis, senatvei durysna pasibeldus ir žvaigždžių spindesiui danguje išblankus, bedieviai, seniausios profesijos atstovės ir Paskenduolė rikiavosi prie kelio, kuriuo turėjo praeiti išganytojas, nes jau greit turėjo mokėti dividendus.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais kur buvę, kur nebuvę auklėjo Dievą, mokė jį gerų manierų, t. y. užsisagstyti visas sutanos sagas ir nekalbėti pilna burna, bet tas kur buvęs, kur nebuvęs ir vėl, žiūrėk, į debesis bevėpsąs.

Anomis dienomis aukštieji kunigai su rašto aiškintojais įdavė Dievui rankosna 10 Dievo įsakymų ir liepė visiems jų laikytis. Ir taip prasidėjo linksmieji kalneliai.

Anomis dienomis anksti kėlę aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, patikrinę banko sąskaitas, taip pasižiūrėjo į Dievą, kad tam net pagaugai per nugarą nuėjo.

Anomis dienomis, Rūpintojėlis sėdėjo prie kelio nuliūdęs ir jam viskas ne kaip atrodė, bet aukštieji kunigai su rato aiškintojais jam uždėjo kryžių, ir tam kaipmat akyse prašviesėjo.