Informacija

Informuojame, kad 2012 m. lapkričio 23 d. interneto portale Literatūra ir menas (www.literaturairmenas.lt) bei savaitraštyje „Literatūra ir menas“, Nr. 3403, paskelbtoje publikacijoje ,,Juozapas Kazimieras Valaitis. Rinkimai, balsų pirkimai ir šiuolaikinė žūklė“ nurodyta informacija, kad Gediminas Žiemelis vykdė aferas suskaldant „flyLAL“, yra neatitinkanti tikrovės ir pažeidžia Gedimino Žiemelio interesus, o ypač gerą vardą ir dalykinę reputaciją. Apgailestaujame, kad ši neteisinga informacija buvo viešai paskelbta. Sieksime užtikrinti, kad klaidinga informacija ateityje nebūtų skleidžiama.
Viešoji įstaiga „Literatūra ir menas“, leidžianti savaitraštį „Literatūra ir menas“ bei valdanti interneto portalą Literatūra ir menas (www.literaturairmenas.lt)