Jadvyga Ramanauskaitė-Petraitienė

1920 07 24–2013 08 25
Michailo Raškovskio nuotrauka2013 m. rugpjūčio 25 d., eidama 94-uosius metus, mirė ilgametė Lietuvos scenos veteranė aktorė Jadvyga Ramanauskaitė-Petraitienė, įvairiose Lietuvos teatro scenose sukūrusi apie šimtą vaidmenų. Ji gimė 1920 m. liepos 24 d. Kaune. Kūrybinį kelią pradėjo 1937 m. Klaipėdos ir Šiaulių teatruose, vėliau dirbo Kauno dramos teatre, Kauno jaunojo žiūrovo teatre, o brandžiausias jos kūrybinės biografijos laikotarpis prabėgo 1957–1981 Lietuvos valstybiniame akademiniame (dabar –­ nacionaliniame) dramos teatre. Nuo 1998 m. J. Ramanauskaitė buvo laisvai samdoma Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė.Svarbesni vaidmenys: Luiza (F. Shillerio „Klasta ir meilė", rež. Ipolitas Tvirbutas, 1939), Vera (M. Gorkio „Paskutinieji", rež. Juozas Stanulis, 1941), Marija Stiuart (F. Shillerio „Marija Stiuart", rež. Leonidas Lurjė, 1958), Varia (A. Čechovo „Vyšnių sodas", rež. Kazimiera Kymantaitė, 1960), Statkuvienė (Žemaitės „Marti", rež. K. Kymantaitė, 1964), Motina (E. Radzinskio „104 puslapiai apie meilę", rež. Vytautas Čibiras, 1964), Pamotė (A. Liobytės „Meškos trobelė", rež. Stefa Nosevičiūtė, 1965), Maša (A. Arbuzovo „Kai sugrįžta jaunystė", rež. Leonidas Lurjė, 1965), Praskovja (F. Dostojevskio „Stepančikovo dvaras", rež. Henrikas Vancevičius, 1971), Šližienė (A. Vienuolio „Paskenduolė", rež. K. Kymantaitė, 1982), Rūtienė (B. Dauguviečio „Žaldokynė", rež. K. Kymantaitė, 1998).

Lietuvos nacionalinio dramos teatro informacija


Dėl teatro veteranės JADVYGOS RAMANAUSKAITĖS-PETRAITIENĖS mirties liūdime su visa teatro bendruomene ir reiškiame gilią užuojautą Velionės artimiesiems.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras