Margarita Lužytė. Pabudinimai

Landsbergis Vytautas V. ANUPRO KUPROS. ‒ Vilnius: Dominicus Lituanus, 2013.

Lietuvis ir miškas. Klasikinė mūsų literatūros tema. Į ją atveda naujoji Vytauto V. Landsbergio knyga ,,Anupro kupros". Atveda – prie miško paslapčių, sakmių, monų, galių, šventviečių.

Prieš pradėdamas porinti šią mitologinę apysaką, rašytojas taria keletą žodžių ,,Vietoj įžangos" – ir jais paaiškina asmeninį santykį su miško pasauliu, taip pat primena, kad lietuviškąjį mišką yra apdainavęs Antanas Baranauskas, aprašęs prancūzų rašytojas P. Merimée, Lietuvoje gimęs ir augęs Česlovas Milošas. Rašytojas Vytautas V. Landsbergis tarsi parodo literatūros šaknis, iš kurių išaugo ir šis naujasis kūrinys, suranda kontekstą, į kurį naujoji knyga įsirašo.