Užuojauta

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame VDA Remonto poskyrio vedėją Vytautą Petrauską.

Vilniaus dailės akademija