Užuojauta

Nuoširdžiai užjaučiame Giedrę Kadžiulytę, netekusią brangaus Tėvelio.
„Santara-Šviesa"