Užuojautos

Mirus tėčiui, nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos kultūros instituto direktorę Aušrinę Žilinskienę ir jos artimuosius.
Lietuvos kultūros instituto darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos kultūros instituto direktorę Aušrinę Žilinskienę, mirus tėveliui.
„Literatūros ir meno" redakcijos žmonės