Užuojautos

Dėl įžymaus Lietuvos dailininko tapytojo, ilgamečio VDA profesoriaus VLADO KARATAJAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Vilniaus dailės akademija

Skaudžią liūdesio valandą dėl mylimos žmonos Teresos mirties nuoširdžiai užjaučiame Kazimierą Klimašauską.
Vilniaus dailės akademija

Vilniaus teatro „Lėlė" kolektyvas nuoširdžiai užjaučia režisierių Rimą Driežį dėl Mamos mirties ir linki stiprybės velionės artimiesiems

Nuoširdžiai užjaučiame kino dailininkę Daivą Petrulytę dėl skaudžios netekties.
Lietuvos kinematografininkų sąjunga