Užuojautos

Dėl žymaus Lietuvos menininko, garsaus vitražisto, buvusio ilgamečio Vilniaus dailės akademijos profesoriaus KAZIO MORKŪNO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.

Vilniaus dailės akademija

 

Dėl dailininko KAZIO MORKŪNO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.

Lietuvos dailininkų sąjunga

 

Dėl dailininkės ALDONOS VIKTORIJOS PURIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.

Lietuvos dailininkų sąjunga

 

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Dainyno skyriaus vadovę dr. Jurgitą Ūsaitytę dėl mylimo Tėvelio mirties.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai

 

Nuoširdžiai užjaučiame poetą, audiovizualinių medijų menininką Julių Žėką dėl Tėvelio mirties.

„Literatūros ir meno" redakcijos žmonės