Užuojautos

Mirus mylimam Tėvui, aktoriui Leonardui Zelčiui, nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Dovilę Zelčiūtę.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Mirus mylimam tėčiui, aktoriui Leonardui Zelčiui, šią sunkią valandą reiškiame gilią užuojautą rašytojai Dovilei Zelčiūtei ir jos artimiesiems. Negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Draugai iš OKT/Vilniaus miesto teatro

Lietuvos kinematografininkai liūdi dėl žymaus teatro ir kino aktoriaus Leonardo Zelčiaus mirties ir užjaučia velionio gimines bei artimuosius.

Dėl teatro, kino ir televizijos aktoriaus, Nacionalinio Kauno dramos teatro veterano Leonardo Zelčiaus mirties liūdime kartu su visa Lietuvos teatro bendruomene ir reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionio giminėms ir artimiesiems.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras