Užuojautos

Dėl dailininko ARŪNO DAUJOTO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Mindaugą Valiuką dėl mylimo Tėvo mirties.
Lietuvos rašytojų sąjunga