Užuojautos

Mirus rašytojui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui Alfonsui NYKAI-NILIŪNUI, nuoširdžiai užjaučiame šeimą, gimines ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Stasį Baboną.
Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius