Užuojautos

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros profesorę Aleksandrą Aleksandravičiūtę.
Vilniaus dailės akademija

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoją Eugenijų Žmuidą dėl Tėvelio mirties.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai

Lietuvos teatro sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą Reginai Kazlauskaitei dėl mylimo vyro Povilo Kebliko netekties.

Vilniaus teatro „Lėlė" kolektyvas nuoširdžiai užjaučia aktorę Olgą Pocevičiūtę dėl Mamos mirties ir linki stiprybės velionės artimiesiems.