VIEŠAS KREIPIMASIS Į LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJĄ DĖL LIETUVOS ŠIUOLAIKINIO MENO PRISTATYMO VENECIJOS ŠIUOLAIKINIO MENO BIENALĖJE PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ

Lietuvos šiuolaikinio meno reprezentavimas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje, ko gero, vienoje prestižiškiausių šiuolaikinio meno renginių, yra svarbus formuojant Lietuvos kaip demokratiškos, šiuolaikiškos valstybės įvaizdį. Būtent todėl atstovavimo Lietuvai šioje bienalėje konkursas yra ypatingai aktuali ir jautri tema.

Iš tiesų, galima sakyti, kad nuo 1999 metų, kai Lietuva pradėjo dalyvauti minėtoje bienalėje, atrankos kriterijai nuolat tobulinami. Visi norėtume, kad šis procesas nesustotų. Jei amžių sandūroje projektų konkurso susiejimas su kokiu nors juridiniu asmeniu buvo progresyvus ir, galbūt, net neišvengiamas žingsnis, tai šiandien, mūsų manymu, situacija pasikeitė.

Juridinio asmens iškėlimas atrankos procese į pirmą planą sudarė sąlygas formuotis kelių organizacijų monopoliui, atsirado galimybių manipuliuoti atrankos kriterijais gana siauro suinteresuotųjų rato ribose. Tačiau svarbiausia tai, kad esminis atstovavimo Lietuvai bienalėje dalykas – menas – institucinių žaidimų kontekste tapo formalumu, kitaip sakant, antraeiliu ar trečiaeiliu dalyku.

Mūsų nuomone, vienas iš atrankos į Venecijos bienalę konkurso punktų, kad projektų konkurse turi teisę dalyvauti juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų šiuolaikinio meno projektų vadybos ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse šiandien tiesiog tarnauja keliems monopolistams, be ne demokratijos principui.