Albinas BERNOTAS. Išsiskyrė draugai keturi...

1956-ųjų metų Vengrijos revoliucijos atgarsiai ir ją palaikančių Vilniaus studentų veiksmai
Vėlinių vakare Rasų kapinėse sukėlė žaibišką sovietinės valdžios reakciją. Daug jaunimo tuomet pateko į represijų malūną. O keturių Vilniaus pedagoginio instituto studentų: Albino Bernoto, Elenos Šuliauskaitės, Kazio Sajos ir Benitos Banionytės emocinę būklę, belaukiant tardymo KGB pastate, aprašė pats poetas Albinas Bernotas. Jau daugiau kaip pusę amžiaus tarp rankraščių išgulėjęs šis eilėraštis teišvysta šviesą. Juk autorius jau išėjęs Anapilin, o ir kiti tų įvykių liudytojai po truputį traukiasi.

Benita Banionytė Aniulienė