Alvydas Šlepikas. Sentimentali baladė


Alvydas Šlepikas. Ugnės Žilytės piešinys.

 

Berniuko motina žiūrėjo
pro langą
į vieną tašką, į
tuštumą

 

Tėvas pasakė: baisu
ji tik sėdi, valgo ir
šypsosi – griebiau
vadeles ir
norėjau mušti per
nugarą
iš nevilties

 

Bet paskui pats savęs
išsigandau

 

Ką daryt man
ką daryt
kaip gyvent

 

Motina
tavo išėjo į tuštumą
jai po kojom debesys
vyšnių šakos

 

Ką matai ten, mama,
ką matai anapus matomo mūsų
anapus nematomo
kas niekam jau
nepriklauso

 

Motina tylėjo ir nieko nesakė
paskui, rodos, gūsis
vėjo
praėjo, o
mo
ti
nos
nėr

 

Ar tai buvo šešėlis
ar paukštis –
kvaila sakyti, bet sūnui atrodė
kad motina ėmė
suplasnojo
išskrido
pro
orlaidę –
tarsi nebuvus

 

Ir išėjo abu jos ieškot –
ėjo tėvas ir ėjo
sūnus

 

Mama,
mama,
šaukė sūnus
mama,
mama!

 

Aniute,
Aniute,
šaukė tėvas
mylimoji,
mylimoji!

 

2020-ųjų Jotvingių premija skirta Alvydui Šlepikui už eilėraščių rinktinę „Mano tėvas žūsta“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019). Jaunojo jotvingio premija šiemet skirta poetei, rašytojai ir vertėjai Ievai Toleikytei už eilėraščių knygą „Raudonas slidus rūmas“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020). Laureatai tradiciškai apdovanoti Druskininkuose, tarptautiniame poezijos festivalyje „Poetinis Druskininkų ruduo“. Šis eilėraštis niekur nespausdintas.