Charles Bukowski. linguoki su manim

Charles Bukowski. linguoki su manim
Charlesas Bukowskis. Ugnės Žilytės piešinys

 

linguoki su manim, visa, kas vargana –
pamišėliai akmeniniuos namuos
be durų,
raupsuotieji, aprasoję meile ir dainom,
varlės, bandančios perprasti
dangų;
linguoki su manim, visa, kas vargana –
pirštai, skilę žaizdre,
senatvė lyg sutrupintas lukštas
skaitytos knygos, išnaudoti žmonės
nuvytusios gėlės, nudėvėta meilė
man reikia tavęs
man reikia tavęs
man reikia tavęs:
viskas lėkė pro šalį
lyg žirgas arba šuo,
pražuvęs ar prarastas
ar neatleidžiantis.

Iš anglų kalbos vertė Dominykas Norkūnas