Dovilė Dagienė-DoDa. Poeto, publicisto Tomo Venclovos portretas

 „Prieš 60 metų šiame bute susitikdavo neoficialus kultūros studijų būrelis – Ramūnas ir Audronis Katiliai, Gediminas Baravykas, Leonardas Gutauskas, Dagnė Jakševičiūtė... Prie tokajaus stiklų diskutavome apie pasaulinę literatūrą, tapybą, muziką, teatrą – tuos reiškinius, kurie tada buvo draudžiami ar pusiau draudžiami, nuo Kafkos ligi Hindemitho. Vienas būrelio narys, Kama Ginkas, kaip tik turėjo stoti į aukštąją mokyklą ir pasisakė nežinąs, kurią studijų kryptį jam pasirinkti – architektūrą ar režisūrą. Nusprendėme, kad jis parengs du pranešimus – apie architektą Franką Lloydą Wrightą ir režisierių Mejercholdą. Taip jis ir padarė. Paklausiau: „Na, ir kas tau buvo įdomesnis?“ – „Mejercholdas.“ – „Stok į režisūrą.“ Šiandien K. Ginkas šalia Rimo Tumino ir Mindaugo Karbauskio yra vienas trijų garsiausių Maskvos režisierių – padarė, kaip sakoma, globalinę karjerą. O viskas prasidėjo nuo ano būrelio. Žinoma, tada patyrėme tardymų ir panašių nemalonumų, bet niekas iš mūsų sambūrio narių nepasidavė – ir ačiū Dievui.“ (Tomas Venclova)

 

Dovilė Dagienė-DoDa. Poeto, publicisto Tomo Venclovos portretas
Dovilė Dagienė-DoDa. Poeto, publicisto Tomo Venclovos portretas. 2021. Vilnius.