Nyksta unikalus Vilniaus medinės architektūros paveldas

Andriaus Surgailio nuotraukaPastaraisiais metais atgijęs dėmesys Vilniaus medinei architektūrai, formuojančiai nepakartojamą Žvėryno, Užupio ir kitų istorinių Lietuvos sostinės dalių peizažą, daugelio vertingų pavyzdžių gali nebeišgelbėti. Lietuvos dailės istorikų draugijai didelį nerimą kelia dabartinė pastato, esančio Vilniuje, Polocko g. Nr. 52, būklė.
Šis pastatas pradėtas statyti 1876 m. pagal inžinieriaus architekto Ivano Levickio projektą. 1887-aisiais pagal inžinieriaus Aleksandro Antonovičiaus projektą namas buvo perstatytas. Tai ypatingos architektūrinės vertės medinis pastatas, puoštas menine drožyba, kuriai Vilniuje neprilygsta joks kitas medinis paminklinis namas. Jame tarpukariu gyveno visuomenės ir kultūros istorijai svarbios asmenybės – menininkai Konstantinas Markovskis, Jadvyga Minska, rašytoja Sofija Bykova, lankėsi tapytojas Ferdinandas Rusčicas ir fotografas Janas Bulhakas. Namas 2006 m. buvo įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.
Meniškai vertingiausios pastato dalies –­ dviaukštės kiaurapjūve ornamentine drožyba dekoruotos verandos – kiauras stogas žiemos nebeatlaikys, todėl būtina imtis kuo skubiausių priemonių šio statinio avarinės būklės pašalinimui ir viso statinio restauravimui.
Teoriškai Lietuvos medinės architektūros paveldu tarsi ir rūpinamasi: Valstybinė kultūros paveldo komisija yra priėmusi ne vieną sprendimą dėl medinės architektūros apsaugos problemų („Dėl Lietuvos medinio kultūros paveldo išsaugojimo“, 2006 m.; „Dėl Lietuvos medinių statinių ir etnografinių kaimų kultūros paveldo išsaugojimo“, 2010 m.), Vilniaus miesto taryba 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1117 patvirtino „Vilniaus miesto centrinės dalies medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos schemą“, Kultūros ministerija 2008 m. sausio 24 d. išleido įsakymą Nr. ĮV-30 „Dėl Medinės architektūros paveldo išsaugojimo 2008–2010 metų programos ir Medinės architektūros paveldo išsaugojimo 2008–2010 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Tačiau iš tikrųjų šio paveldo apsaugos situacija blogėja, o vertingi medinės architektūros objektai sparčiai nyksta.
Lietuvos dailės istorikų draugijos nuomone, visoms institucijoms, kurių pareiga –­ rūpintis medinės architektūros apsauga, būtina koordinuoti savo veiksmus ir realiai saugoti medinės architektūros paveldą. Gera pradžia galėtų būti namo Polocko g. 52, Vilniuje, vertingųjų savybių, o ypač – unikalios meniškos drožybos – išsaugojimas ir restauravimas.

Lietuvos dailės istorikų draugijos informacija