Stanislovas Žvirgždas. Iš fotografo užrašų (8)

„Dailininkai prozektoriume“

Dailininkai kirmėlistai Bronius Gražys, Henrikas Natalevičius, Romanas Vitkauskas, Raimundas Sližys ir Mindaugas Skudutis 1983 m. sugalvojo surengti darbų parodą ir paprašė manęs padaryti montažinį plakatą. Pasiūlė ir temą pagal Rembrandto paveikslą „Daktaro Tulpo anatomijos pamoka“. Nuvykome į Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto prozektoriumą, kur ant stalo gulėjo moters lavonas. Liepiau dailininkams atsistoti prie stalo, o profesoriui Gintautui Česniui suvaidinti, tarsi jis aiškintų anatomijos pamoką. Nufotografavau. Fotodirbtuvėse sumontavau plakatą ir paskambinau Skudučiui, kad ateitų pasižiūrėti. Plakatas jam patiko, tik suabejojo, ar tokį plakatą praleis Glavlito cenzorius. Pasiūliau padaryti kitą variantą. Prozektoriume jau buvau nufotografavęs prie sienos stovinčius užsimerkusius dailininkus. Nuvažiavau į Skudučio dirbtuves, kur jau laukė visa kompanija. Išsivedžiau juos ant kalniuko ir padariau dar vieną kadrą: kalno fone stovinčius atsimerkusius vyrus. Sumontavau kortų karaliaus principu, padariau reikiamus užrašus ir nuvežiau Skudučiui. Plakatas patiko, tad ir buvo panaudotas parodai. Gaila, kad pirmasis, daug geresnis, cenzūros buvo atmestas.

 

Stanislovas Žvirgždas. Iš fotografo užrašų (8)
Stanislovas Žvirgždas. „Dailininkai prozektoriume“, 1983

 

„Optimistai“

Naujosios Vilnios ligoninės laboratorijoje 1974 m. fotografavau operuojamus šunis, kai atėjo Pirmo vyrų skyriaus vedėjas ir paprašė nufotografuoti jo skyriaus ligonių chorą. Pasirodo, skyriuje buvo taikomas kažkoks naujas gydymo būdas. Sutikau. Kitą dieną nuvykau į tą skyrių fotografuoti. Gydytojas surikiavo gal aštuonis choristus, priekyje atsisėdo trys muzikantai. Pasiruošiau fotoaparatą ir paprašiau gydytojo, kad choras pradėtų pasirodymą. Gydytojas sukomandavo ir išgirdau protu nesuvokiamą kakofoniją: kiekvienas dainininkas dainavo vis kitokią, liūdną ar linksmą, dainą, o muzikantai grojo skirtingas melodijas. Įspūdis buvo iš kojų verčiantis, bet netaręs nė žodžio viską nufotografavau. Paaiškėjo, kad nuotraukos buvo reikalingos skyriuje leidžiamam sienlaikraščiui. Vėlesniais metais su choristų ir muzikantų montažine fotografija „Optimistai“ kelis kartus dalyvavau grupinėse parodose, o Rusijoje vykusioje fotoparodoje „Fotojumorina-83“ pelniau prizą „Senis Nikonas“.

 

Stanislovas Žvirgždas. Iš fotografo užrašų (8)
Stanislovas Žvirgždas. „Optimistai“, 1971