Vytautas Landsbergis. Pabiros

Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis. Ugnės Žilytės piešinys

 

Pirmoji respublika

 

Ligi 1940-ųjų gyvavo vėl atgimusi ir augo, stiprėjo ūkininkų, lakūnų, krepšininkų Lietuva. Taipgi mokyk­lų, pieninių, universiteto ir žodyno.

Pirmoji Europoje, kuri pasipriešino Hitlerio naciams, – pati teisė, nors nepalaikoma, ruduosius Klaipėdos teroristus. Tik iš rytų jau žiojosi raudonasis fašizmas. Prasidėjusioje karų sumaištyje Lietuva neteko uosto, bet atgavo sostinę. Net pasistatė naują – laikinąją.

Nebuvo tai negarbingas laikotarpis, nors komunistai irzo, sąmokslavo ir šaipėsi matydami tik niūrias „kasdienes istorijas“. Neišnyko ši vargšė gentis, progai pasitaikius niekina ir toliau.

O broliai rašytojai, metraštininkai?

Padarykim apžvalgą, kaip regimas anas laikotarpis: ar „Savanorių žygiai“, ar „Frankas Krukas“ ir „Madagaskaras“.

 

Data?

 

– Taip, draugas Dvarionai, jūs parašėte buržuazinę savo dvasia, sentimentalią saloninę dainelę apie kažkokią žvaigždutę; bet darbo liaudis tikisi iš jūsų visai kitokių, įkvepiančių kūrinių. Apie komunizmo statybas, apie lietuvių liaudies laimę tarybų šeimoje! Pagalvokite apie tai, apie savo – tarybinio inteligento – atsakomybę.

      Partija ir vyriausybė, per amžius amen.

 

Žiūriu ir nesuprantu, ką radęs.

Lyg stenograma iš senovės laikų, bet paskutinis sakinys, tas parašas – įtartinai susuktas.

Nutariau paskelbti, gal kas atsišauks.

 

Sulošti mizerį

 

Prisimenu Balio Dvariono posakį per uždarą sovietinį pasitarimą, ką daryti su Juliaus Juzeliūno opera „Sukilėliai“.

– Tokie svarstymai, – pasakė B. Dvarionas aukštokai meninei „tarybų“ valdžiai (dalyvavo ministras J. Banaitis), – tokie svarstymai parodo visą mūsų mizeriją.

Tai buvo gal prieš 50–60 metų.

Nulis pažangos.

 

Adresų biurui

 

Trenkvilijus Nelabaitis – kur jis gyvena?

Manome, kad ten, kur ir Slava Kapeesesas.

 

Aklas vabalas

 

Ar lengviau galvoti, ar išsikolioti?

Žinoma, kad koliotis. Plūsti iš viso blužnies ir tulžies pilno pilvo, tai tikrai maloniau. Kokia prasmė galvoti, benkarte René Descartes’ai?

Tegul arklys galvoja, jis turi didelę galvą.

O aklys turi didelę gerklę. Kraugerio.

Aš esu tvarkoj; tai jūs visokie neverti gyventi.

Taip arkliui į kaklą įkimba aklys.

Negaili nė Vyčio žirgo.

 

Pristatyba

 

Antai mugėje. Knyga ne apie gyvenimą, o pati – gyvenimas. Gabalas gyvenimo. („Bus geriau.“)

Tiesiog samčiu pagraibymas, graibštu pasamstymas būvio upėje.

Upė neša pati save ir visokius daiktus. Du berniukai senovėje, Vytas ir Natas, eidavo pagal pačių sugalvotą programą „ieškoti fainų dalykų“.

Sąvartyne, sename sandėliuke, dar kur. Rasdavo geležėlių, virvagalį, kamščių. Dalykų, kuriuos gali smagiai sau rinkti, iš kurių būsią galima ką nors daryti. Pavyzdžiui, plūdę.

Nė nesuabejojant, kad rytoj bus geriau.

 

Demokratija

 

Mirtis kreivakojams!

Jūs galite balsuoti, ir tai taps Laikinuoju Įstatymu.

Kol ateis Kreivakojai.

 

Beprotinskai

 

Beprotinskų sportas – nužudyti kuo daugiau atsitiktinių žmonių.

Kodėl taip atkakliai vengiama diagnozės?

Yra masių psichologija, turėtų rastis ir masių psichiatrija.